O FIRMIE

 

 

Roadworks

Nowak-Mosty Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w 2015r.

Powstała na bazie zdobytego doświadczenia w kierowaniu budowami i zarządzaniu firmami o porównywalnym profilu.
Wieloletnia praktyka i zdobyte uprawnienia gwarantują komfort, jakość i terminowość świadczonych usług.
Wykształcenie i doświadczenie, ponad 20-letnie głównego udziałowca i założyciela spółki w latach 1989– 2015 kształtowało się następująco:

Wykształcenie:

– Technikum Budowlane – technik budownictwa
– Politechnika Śląska – inżynier budownictwa – inżynieria mostowa i komunikacyjna

Kariera zawodowa:

– konserwator konstrukcji mostowych
– referent w dziale technicznym
– referendarz w dziale przygotowania produkcji
– mostowniczy
– naczelnik sekcji mostowej
– koordynator budów/ kierownik budowy
– dyrektor techniczny/kierownik budowy (Prokurent)
– dyrektor techniczny/kierownik budowy
– dyrektor operacyjny/kierownik budowy (Wiceprezes Zarządu)
– dyrektor generalny/kierownik budowy (Prezes Zarządu – współwłaściciel)

Uprawnienia:

– uprawnienia budowlane – wykonawcze – bez ograniczeń w specjalności mostowej – 2004r.

Przynależność:

– członek Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
– członek Związku Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej

Przedmiotem działalności spółki jest projektowanie i wykonawstwo w zakresie:

budownictwa inżynieryjnego ( w ramach dróg kołowych i żelaznych)  – budowa mostów, wiaduktów, tuneli, kładek dla pieszych, przejść podziemnych, przepustów  i murów oporowych, a w szczególności:

  • budowa, przebudowa, remont, modernizacja i bieżące utrzymanie drogowych oraz kolejowych obiektów inżynieryjnych o zróżnicowanych parametrach techniczno – użytkowych.
  • usługi specjalistyczne oraz prace awaryjne związane z  przywróceniem parametrów użytkowych obiektów, np.: usuwanie skutków szkód górniczych, awaryjne zabezpieczenia uszkodzonych obiektów.

Zapraszamy do współpracy !

Zarząd Spółki