• Pn - Pt 7:00 - 15:00
 • +48 728 950 457 , +48 503 963 730
 • O FIRMIE

   

   

  Roadworks

  Nowak-Mosty Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w 2015r.

  Powstała na bazie zdobytego doświadczenia w kierowaniu budowami i zarządzaniu firmami o porównywalnym profilu.
  Wieloletnia praktyka i zdobyte uprawnienia gwarantują komfort, jakość i terminowość świadczonych usług.
  Wykształcenie i doświadczenie, ponad 20-letnie głównego udziałowca i założyciela spółki w latach 1989– 2015 kształtowało się następująco:

  Wykształcenie:

  – Technikum Budowlane – technik budownictwa
  – Politechnika Śląska – inżynier budownictwa – inżynieria mostowa i komunikacyjna

  Kariera zawodowa:

  – konserwator konstrukcji mostowych
  – referent w dziale technicznym
  – referendarz w dziale przygotowania produkcji
  – mostowniczy
  – naczelnik sekcji mostowej
  – koordynator budów/ kierownik budowy
  – dyrektor techniczny/kierownik budowy (Prokurent)
  – dyrektor techniczny/kierownik budowy
  – dyrektor operacyjny/kierownik budowy (Wiceprezes Zarządu)
  – dyrektor generalny/kierownik budowy (Prezes Zarządu – współwłaściciel)

  Uprawnienia:

  – uprawnienia budowlane – wykonawcze – bez ograniczeń w specjalności mostowej – 2004r.

  Przynależność:

  – członek Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
  – członek Związku Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej

  Przedmiotem działalności spółki jest projektowanie i wykonawstwo w zakresie:

  budownictwa inżynieryjnego ( w ramach dróg kołowych i żelaznych)  – budowa mostów, wiaduktów, tuneli, kładek dla pieszych, przejść podziemnych, przepustów  i murów oporowych, a w szczególności:

  • budowa, przebudowa, remont, modernizacja i bieżące utrzymanie drogowych oraz kolejowych obiektów inżynieryjnych o zróżnicowanych parametrach techniczno – użytkowych.
  • usługi specjalistyczne oraz prace awaryjne związane z  przywróceniem parametrów użytkowych obiektów, np.: usuwanie skutków szkód górniczych, awaryjne zabezpieczenia uszkodzonych obiektów.

  Zapraszamy do współpracy !

  Zarząd Spółki