SIEDZIBA FIRMY

ul. K. Srokowskiego 27, 41-300 Dąbrowa Górnicza

tel: +48 728 950 457
tel: +48 503 963 730
e-mail: biuro@nowak-mosty.pl

ZARZĄD SPÓŁKI

Władysław Nowak – Prezes Zarządu
e-mail: w.nowak@nowak-mosty.pl

Adam Adamczyk – Wiceprezes Zarządu
e-mail: a.adamczyk@nowak-mosty.pl

Dorota Beleć – Kierownik Biura
e-mail: d.belec@nowak-mosty.pl

DANE FIRMY

Nowak-Mosty Sp. z o.o.
ul. K. Srokowskiego 27
41-300 Dąbrowa Górnicza

NIP: 6292472541
REGON: 362027085
KRS: 0000566922

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 250 000,00 zł

Zapraszamy do kontaktu z nami