• Pn - Pt 7:00 - 15:00
 • +48 728 950 457 , +48 503 963 730
 • Realizacja: Żarki

  Nazwa zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 793.

   

  Zamawiający:  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

   

  Generalny Wykonawca: Kons.:  Drog -Bud Sp. z o.o./Nowak-Mosty sp. z o.o.

   

  Parametry techniczne :

  Droga wojewódzka klasy G wraz z infrastrukturą towarzyszącą

   

  Zakres zadań:

  Część A – Zadanie 1

  Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 793 na odcinku Żarki-Myszków

  1. Przebudowa odcinka drogi o długości 5,4 km od Żarek do Myszkowa
  2. Budowa i rozbudowa istniejących skrzyżowań.
  3. Budowa odwodnienia drogi.
  4. Przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej: budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa sieci gazowej, budowa oświetlenia ulicznego i sieci elektroenergetycznej, przebudowa sieci telekomunikacyjnej, budowa kanału technologicznego.
  5. Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
  6. Przebudowa istniejących obiektów inżynieryjnych m.in. P1 i P3

  P1 w km 30+198 – rozbiórka i budowa nowego

  – monolityczna rama żelbetowa zamknięta

  – długość całkowita Lc = 13,7m

  – rozpiętość w świetle 4,0m

  – klasa obciążenia A + Stanag 2010

  P3 w km 30+775,80 – rozbiórka i budowa nowego

  – monolityczna rama żelbetowa zamknięta

  – długość całkowita Lc = 14,78m

  – rozpiętość w świetle 4,0m

  – klasa obciążenia A + Stanag 2010

  Część A – Zadanie 2

  Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki i ul. Żytniej w Myszkowie oraz budowa drogi w ul. Żytniej wraz z kanalizacji deszczowej stanowiącej dojazd do projektowanej pompowni ścieków

  1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ( grawitacyjnej i tłocznej) w pasie drogowym wraz przyłączami i sięgaczami do dziełek prywatnych lub bocznych dróg o łącznej długości

  L = 2815,1m.

  1. Budowa przepompowni ścieków PS1 i PS2.
  2. Budowa zalicznikowych linii zasilających przepompownie.
  3. Przebudowa kabla SN.
  4. Przebudowa wlotu drogi gminnej w ul. Żytniej do DW793.
  5. Przebudowa sieci wodociągowej oraz sieci elektroenergetycznej.

  Część B – Zadanie 3

  Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 793 na odcinku Janów- Złoty Potok.

  1. Przebudowa odcinka drogi o długości 2,1 km.
  2. Przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej:

   

  Termin realizacji: 23.07.2017. –  30.10.2018.

  1-Zarki
  2-Zarki
  3-Zarki
  4-Zarki
  5-Zarki
  7-Zarki
  9-Zarki
  6-Zarki
  8-Zarki
  10-Zarki