• Pn - Pt 7:00 - 15:00
 • +48 728 950 457 , +48 503 963 730
 • Realizacja: Wróblew

  Nazwa zadania: „Rozbiórka istniejącego mostu i budowa przepustu na rowie R-A w ciągu drogi krajowej nr 12 w m. Wróblew”.

   

  Inwestor: GDDKiA  Oddział w Łodzi

   

  Generalny Wykonawca: Nowak-Mosty Sp. z o.o.

   

  Zakres zadania:

  -rozbiórka istniejącego mostu

  -budowa nowego przepustu  stalowego z ocynkowanej blachy falistej.

  -przebudowa nawierzchni drogowej na przepuście i dojazdach

   

  Parametry techniczne obiektu:

  • konstrukcja rura spłaszczona;
  • światło poziome  1,80 m
  • światło pionowe  1,20 m
  • liczba otworów  1
  • długość po osi sklepienie dolne 22,88 m
  • sklepienie górne 20,48 m
  • posadowienie ława kruszywowa
  • nośność projektowana 500 kN

   

  Parametry techniczne drogi :

  • Prędkość projektowana 50 km/h teren zabudowany
  • Kategoria obciążenia ruchem KR5
  • Szerokość pasa ruchu 3,5 m + opaska 0,5 m = 4,0 m
  • Szerokość pobocza gruntowego 1,5 m
  • Bariery ochronne N2, W1, B w granicy pobocza gruntowego
  • Nawierzchnia jezdni bitumiczna

  Obiekt inżynierski zlokalizowany został w miejscowości Wróblew w ciągu drogi krajowej nr 12

  klasa obciążenia „A” wg PN-85/S-10030

   

  Przeszkoda : rów melioracji szczegółowej R-A-12

   

  Termin realizacji: 09.04.2018 r. – 30.09.2018 r.

  1a-Wroblew
  2a-Wroblew
  1-Wroblew
  2-Wroblew