• Pn - Pt 7:00 - 15:00
 • +48 728 950 457 , +48 503 963 730
 • Realizacja: Woźniki

  Nazwa zadania: Budowa obwodnicy Woźnik.

   

  Zamawiający:  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

   

  Generalny Wykonawca: Kons.:  Drog -Bud Sp. z o.o./Nowak-Mosty sp. z o.o.

   

  Parametry techniczne :

  Droga wojewódzka klasy G wraz z infrastrukturą towarzyszącą

   

  Zakres zadania:

  1. Budowa drogi wojewódzkiej – klasa techniczna G, od km 0+000 do km 4+480,61, z wyłączeniem odcinka drogi łącznikowej węzła Woźniki (od km 1 + 187,63 do km1+595,52)
  2. Budowa skrzyżowań, w tym: budowa ronda na skrzyżowaniu z DW 789 – km 0+000 – rondo nr 1, budowa ronda na skrzyżowaniu z drogą łącznikową węzła Woźniki – km 1 +124 92 – rondo nr 2, rozbudowa ronda na skrzyżowaniu drogi łącznikowej z DP 2336S (rozbudowa o wlot wschodni) – km 1+595,52 – rondo nr 3, budowa skrzyżowania z DG 635017S – km 3+727,43, budowa ronda na skrzyżowaniu z DW 789 – km 4+480,61 –rondo nr 4,
  3. Budowa miejsc do kontroli ruchu i ważenia pojazdów,
  4. Budowa dróg do obsługi terenów przyległych do pasa drogowego obwodnicy,
  5. Budowa odwodnienia drogi (rowy drogowe, kanalizacja drogowa), budowa przepustów,
  6. Budowa i przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej, w tym m.in.: budowa  kanalizacji           deszczowej,
  7. Przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa sieci gazowej,
  8. Budowa oświetlenia ulicznego, przebudowa sieci elektroenergetycznej,
  9. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej,
  10. Budowa kanału technologicznego,
  11. Wycinka drzew i krzewów
  12. Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
  13. Budowa przejazdu gospodarczego PG-01:

  – klasa obciążenia A + pojazd  specjalny klasy 150 ( Stanag 2021)

  – rama żelbetowa zamknięta

  – długość całkowita – Lc = 15,5 m

  – rozpiętość teoretyczna – Lt= 3,90 m ( światła poziome 3,5m)

   

  Termin realizacji: 23.09.2017. –  30.11.2018.

  1-Wozniki
  2-Wozniki
  3-Wozniki
  4-Wozniki
  6-Wozniki
  5-Wozniki
  7-Wozniki