Realizacja: Wisła

Nazwa zadania: Przebudowa mostu kolejowego w km 12,461 linii Goleszów – Wisła nad rzeką  Wisłą – projektuj i buduj

 

Inwestor: PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu

 

Wykonawca: Nowak-Mosty Sp. z o.o.

 

Parametry techniczne nowego obiektu               :

 Konstrukcja: kratownica jednoprzęsłowa, górą zamknięta , z jazda na mostownicach

Długość całkowita: Lc = 40,75 m

Rozpiętość teoretyczna: Lt = 39,6 m

Szerokość całkowita: B = 5,39 m

Przeszkoda: rzeka Wisła

 

Zakres mostowy zadania:                          

  1. Projekty w branżach: mostowa, torowa, elektro-energetyczna
  2. Przekładka urządzeń obcych.
  3. Demontaż konstrukcji kratownicowej.
  4. Przebudowa podpór wraz ze wzmocnieniem fundamentów.
  5. Wykonanie i montaż nowej konstrukcji kratownicy.
  6. Wykonanie stref przejściowych na dojazdach do obiektu.
  7. Montaż nowej nawierzchni torowej na mostownicach.
  8. Wykonanie zabezpieczenia przeciwwykolejeniowego i przeciwpożarowego.
  9. Próbne obciążenie obiektu.

Obiekt inżynierski zlokalizowany jest w ciągu linii kolejowej nr 191 Goleszów – Wisła na linii państwowej drugorzędnej, jednotorowej, zelektryfikowanej.

 

Termin realizacji: 04.05.17r. – 27.12.17r.

1e-Wisla
2e-Wisla
3e-Wisla
2d-Wisla
3d-Wisla
2c-Wisla
3c-Wisla
2b-Wisla
4b-Wisla
2a-Wisla
4e-Wisla
1d-Wisla
1c-Wisla
1b-Wisla
3b-Wisla
5b-Wisla
1a-Wisla