• Pn - Pt 7:00 - 15:00
 • +48 728 950 457 , +48 503 963 730
 • Realizacja: Ustrzyki Dolne

  Nazwa zadania:  Remont mostu w ciągu DK 84 w m. Ustrzyki Dolne – buduj.

   

  Zamawiający:  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie

   

  Generalny Wykonawca: Nowak-Mosty Sp. z o.o.

   

  Parametry techniczne obiektu:

  Konstrukcja nośna dwuprzęsłowa, żelbetowa, monolityczna

  Długość całkowita  Lc                   – 51,42

  Rozpiętość  Lt                                – 17,41 + 19,08 m

  Szerokość wiaduktu b                    – 13,70

  Klasa obciążeń – B wg PN-85/S-10030

   

  Przeszkoda: rzeka Jasień

   

  Obiekt zlokalizowany jest w ciągu drogi krajowej nr 84 Sanok – Granica Państwa w km 40+380 w m. Ustrzyki Dolne.

   

  Parametry techniczne drogi DW nr 977 :

  Długość całkowita:                      0,102 km

  Kategoria drogi:                           krajowa

  Klasa drogi:                                       G

  Kategoria ruchu:                            KR5

   

  Zakres zadania:

  – rozbiórka nawierzchni drogowych

  – rozebranie beleczek podporęczowych wraz z wyposażeniem

  – rozebranie betonu ochronnego izolacji

  – wykonanie nadbetonu zespolonego z płytą przęsła

  – iniekcja pęknięć

  – reprofilacja powierzchni betonowych przęseł

  – wykonanie torkretu na powierzchni przyczółków i skrzydeł

  – wymiana wpustów i sączków

  – wykonanie izolacji grubej i cienkiej

  – wykonanie płyt przejściowych

  – wykonanie nowych kap chodnikowych wraz z wyposażeniem

  – montaż dylatacji modułowych

  – wykonanie nowej nawierzchni na mości i dojazdach

   

  Termin realizacji: 18.07.2018r.  – 11.12.2019r.  

   

  1b-Ustrzyki_Dolne
  2b-Ustrzyki_Dolne
  3b-Ustrzyki_Dolne
  4b-Ustrzyki_Dolne
  1-Ustrzyki_Dolne
  3-Ustrzyki_Dolne
  1a-Ustrzyki_Dolne
  2-Ustrzyki_Dolne
  4-Ustrzyki_Dolne