• Pn - Pt 7:00 - 15:00
 • +48 728 950 457 , +48 503 963 730
 • Realizacja: Sosnowiec

  Nazwa zadania: Modernizacja infrastruktury autobusowo – tramwajowej na terenie Sosnowca – budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych” – „Budowa buspas-ów w ciągu ul. 3 Maja w Sosnowcu pomiędzy małymi węzłami komunikacyjnymi – część II mostowa.

   

  Inwestor: Gmina Sosnowiec

   

  Generalny Wykonawca: Nowak-Mosty Sp. z o.o.

   

  Parametry techniczne obiektu:

   

  Konstrukcja: belki typu Płońsk zespolone z żelbetową płytą

  Długość całkowita: Lc = 68,30 m

  Rozpiętość teoretyczna: Lt = 10,55+21,0+21,55+10,55

  Szerokość całkowita: B = 27,30 m

  Przeszkoda: ul. 3 maja w Sosnowcu

  Klasa drogi na obiekcie: L

   

  Zakres mostowy zadania:          

  1. Wykonanie napraw otuliny betonu wsporników, oczepów, słupów podpór pośrednich.
  2. Rozebranie powyżej płyty zespalającej belki wszystkich elementów wyposażenia.
  3. Reprofilacja płyty zespalającej belki zaprawami PCC oraz betonem C30/37.
  4. Ułożenie nowej izolacji.
  5. Ułożenie nowej nawierzchni jezdni.
  6. Wykonanie kap chodnikowych wraz z krawężnikami kamiennymi i deskami gzymsowymi.
  7. Ułożenie nowej nawierzchni chodników.
  8. Wykonanie barier energochłonnych.
  9. Wykonanie balustrad.
  10. Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne osłon przeciwporażeniowych.
  11. Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne łożysk stycznych

   

  Branże towarzyszące robotom mostowym:

  1. Organizacja ruchu.

   

  Termin realizacji: 09.03.2017 r. – w trakcie realizacji

  1c-Sosnowiec
  2c-Sosnowiec
  1b-Sosnowiec
  1a-Sosnowiec
  3a-Sosnowiec
  2-Sosnowiec
  4-Sosnowiec
  6-Sosnowiec
  8-Sosnowiec
  2a-Sosnowiec
  1-Sosnowiec
  3-Sosnowiec
  5-Sosnowiec
  7-Sosnowiec