• Pn - Pt 7:00 - 15:00
 • +48 728 950 457 , +48 503 963 730
 • Realizacja: Sosnowiec-Mieroszewskich

  Nazwa zadania: Budowa linii tramwajowej w dzielnicy Zagórze od pętli tramwajowej do ronda Jana Pawła II w Sosnowcu – Zadanie 1.

   

  Zamawiający: Tramwaje Śląskie S.A.

   

  Generalny Wykonawca: Konsorcjum: Eurovia Polska S.A., KZN Rail Sp. z o.o., Nowak Mosty Sp. z o.o.

   

  Zakres zadania:

  – Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej

  – Roboty rozbiórkowe w rejonie pętli tramwajowej przy ul. Braci Mieroszewskich

  – Budowa nawierzchni torowej wraz ze wzmocnieniem skarp, budową peronów i wszystkimi pracami okołotorowymi.

  – Przebudowa układu drogowego w ramach budowy centrum przesiadkowego na skrzyżowaniu dwupoziomowym projektowanej linii tramwajowej z ul. Braci Mieroszewskich.

  – Przebudowa ronda Jana Pawła ll na skrzyżowaniu ul. Braci Mieroszewskich – ul.11-ego Listopada z ul. Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego i ul. Generała M. Żurawskiego.

  – Dostosowanie i przebudowa pozostałego układu drogowego w związku z budową nowej linii tramwajowej.

  – Wykonanie odwodnienie układu torowego i budowa kanalizacji deszczowej

  – Budowa tramwajowej sieci trakcyjnej

  – Dostawa i montaż sterowania i ogrzewania zwrotnic

  – Budowa linii SN zasilającej podstację trakcyjną

  – Budowa obiektów kubaturowych: podstacja trakcyjna oraz punkt dyspozytorski wraz ze wszystkimi instalacjami

  – Budowa obiektów inżynieryjnych: tunel tramwajowy/wiadukt drogowy w ciągu ul. Braci Mieroszewskich wraz z szybami windowymi i zabudową dźwigów osobowych (2 szt.)

  – Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych

  – Przebudowa i zabezpieczenie wodociągów GPW

  – Przebudowa i zabezpieczenie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych RPWiK

  – Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowych

  – Przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznych

  – Przebudowa i zabezpieczenie sieci ciepłowniczej

  – Budowa ekranów akustycznych

   

  Parametry techniczne tunelu tramwajowego/wiaduktu drogowego w ciągu ul. Braci Mieroszewskich:

  – konstrukcja nośna: rama żelbetowa zamknięta

  – szerokość całkowita – 40,87 m

  – szerokość użytkowa – 39,70 m

  – rozpiętość teoretyczna przęsła – 19,50 m

  – długość całkowita konstrukcji ramy – 21.00 m

  – długość całkowita z płytami przejściowymi – 33.00 m

  – skrajnia pionowa pod obiektem (tramwaj) – 4.80 m

  – skrajnia pionowa pod obiektem (droga) – 4.70 m

  – światło poziome – 18,00 m

  Przeszkoda dołem: linia tramwajowa nr 15, perony przystanku tramwajowego, droga lokalna

   

  Termin realizacji: 23.04.2020 – 22.02.2023r.

  1-Sosnowiec-Mieroszewskich
  2-Sosnowiec-Mieroszewskich
  3-Sosnowiec-Mieroszewskich
  4-Sosnowiec-Mieroszewskich