• Pn - Pt 7:00 - 15:00
 • +48 728 950 457 , +48 503 963 730
 • Realizacja: Sękowa

  Nazwa zadania:  Przebudowa mostu drogowego w m. Sękowa – projektuj i buduj.

   

  Zamawiający:  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

   

  Generalny Wykonawca: Nowak-Mosty Sp. z o.o.

   

  Parametry techniczne obiektu:

  Konstrukcja nośna jednoprzęsłowa łukowa z jazdą dołem

  Długość całkowita  Lc               – 70,8 m

  Rozpiętość  Lt                           –  58,0

  Szerokość mostu b                   – 17,32 m

  Klasa obciążeń – A wg PN-85/S-10030

   

  Przeszkoda: rzeka Sękówka

   

  Obiekt zlokalizowany jest w ciągu drogi wojewódzkiej DW 977 w m. Sękowa.

   

  Parametry techniczne drogi DW nr 977 :

  Długość całkowita:                      0,292 km

  Kategoria drogi:                           wojewódzka

  Klasa drogi:                                       G

  Prędkość projektowa:                Vp= 60km/h

   

  Zakres zadania:

  – organizacja ruchu samochodowego – objazd – most objazdowy

  – rozbiórka istniejącego mostu pięcioprzęsłowego, płytowo belkowego

  – budowa nowego mostu – o konstrukcji nośnej łukowej, żelbetowej, sprężonej, z jazdą dołem

  – przebudowa odcinka drogi odc. 250 od km 1+120,00 do 1+222,00 i odc. 260 0+000,0 do 0+190,00

  – przebudowa sieci wodociągowej

  – przebudowa sieci gazowej

  – przebudowa sieci teletechnicznej

  – przebudowa kanalizacji sanitarnej

  – oświetlenie mostu

   

  Termin realizacji: 12.09.2018r.  – 30.10.2019r.                          

  1-Sekowa
  2-Sekowa
  3-Sekowa