Realizacja: Sędziszów

Nazwa zadania: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 0188T wraz z dojazdami w m. Sędziszów – buduj.

 

Inwestor: Powiat Jędrzejowski – Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie

 

Generalny Wykonawca: Nowak-Mosty Sp. z o.o.

 

Parametry techniczne obiektu:

Konstrukcja: belkowa 6-przęsłowa z belek typu Płońsk P-15, przęsła  swobodnie podparte, w przekroju poprzecznym – 6 belek Płońsk w rozstawie 1,5 m.

Długość całkowita: Lc = 102,15 m

Rozpiętość teoretyczna: Lt = 92,15 m

Szerokość całkowita: 11,20 m

Przeszkoda: 2 tory PKP, tor LHS, ul. Dworcowa

 

Zakres zadania:

  1. a) roboty rozbiórkowe obejmujące: nawierzchnie, balustrady, bariery ochronne, osłony przeciwporażeniowe, kapy chodnikowe i betonu wyrównawczego, gzymsów na długości skrzydełek,
  2. b) demontaż elementów odwodnienia
  3. e) wykonanie nowego nadbetonu przęseł i wsporników podchodnikowych,
  4. f) wykonanie nowej izolacji z papy termozgrzewalnej,
  5. g) wykonanie nowych kap chodnikowych
  6. i) montaż barier ochronnych, balustrad stalowych oraz osłon przeciwporażeniowych nad torami kolejowymi,
  7. j) wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na jezdni wiaduktu i dojazdach

Obiekt inżynierski zlokalizowany jest w ciągu drogi powiatowej nr 0188T- Wywła-Słupia-Nowa Wieś -Tarnawa – Sędziszów-Grązów – Zielonki – Kaziny – Łany – Wodzisław w m. Sędziszów.

 

Termin realizacji: 31.07.17r. – 30.11.2017r.

1a-Sedziszow
2a-Sedziszow
3a-Sedziszow
1-Sedziszow
3-Sedziszow
2-Sedziszow
4-Sedziszow