• Pn - Pt 7:00 - 15:00
 • +48 728 950 457 , +48 503 963 730
 • Realizacja: Podłęże

  Nazwa zadania:  Budowa zachodniej obwodnicy Podłęża – projektuj i buduj

   

  Zamawiający:  Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach.

   

  Generalny Wykonawca: Konsorcjum: Eurovia Polska S.A./ Nowak-Mosty Sp. z o.o.

   

  Zakres zadania:

  Budowa obwodnicy Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej 964 wraz z połączeniem Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych – etap I ( obwodnica Podłęża) –  projektuj i buduj.

  1. Opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o PFU wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID), uzyskanie decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach skumulowanych z planowanym węzłem na autostradzie A4 w km 435+276 oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego.
  2. Wykonanie robót budowlanych wraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentacje projektową wykonaną przez Wykonawcę

   

  Charakterystyczne parametry projektowanego układu drogowego:

  – klasa drogi G, jednojezdniowa, dwa pasy ruchu

  – projektowana prędkość projektowa Vp = 60 km/h.

  – kategoria ruchu – KR5

  – długość odcinka drogi – 2,103 km

   

  Zakres mostowy zadania:

  – budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową ( L=146,0 m).

  – budowa mostu przez rzekę Podłężankę

  – budowa mostu przez rzekę Zakrzówek.

   

  Termin realizacji:  15.01.2019r.  – 30.06.2021r.

  1-Podleze