• Pn - Pt 7:00 - 15:00
 • +48 728 950 457 , +48 503 963 730
 • Realizacja: Nędza

  Nazwa zadania: Budowa nowego wiaduktu nad zelektryfikowanymi torami PKP w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Nędza.

   

  Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

   

  Generalny Wykonawca: Nowak – Mosty Sp. z o.o.

   

  Parametry techniczne obiektu:

  Konstrukcja: swobodnie podparta, belkowo-płytowa – zespolona, belki typu „Kujan” , płyta żelbetowa

  Posadowienie bezpośrednie – wymiana gruntu.

  Długość całkowita: Lc = 27,14 m

  Rozpiętość teoretyczna: Lt = 11,50 m

  Szerokość całkowita: B = 12,88  m

  Przeszkoda: dwutorowa, zelektryfikowana linia kolejowe nr 140 Katowice Ligota – Nędza.

  Klasa obciążenia: A wg. PN-85/S-10030

   

  Zakres zadania:                              

  1. Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruch wraz z komunikacją zastępczą.
  2. Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury kablowej.
  3. Rozbiórka istniejącego wiaduktu.
  4. Remont przepustu sąsiadującego z wiaduktem.
  5. Budowa nowego obiektu wraz z niezbędnym wyposażeniem.
  6. Budowa ścian oporowych z gabionów.
  7. Wykonanie dowiązań do istniejącej niwelety drogi wojewódzkiej oraz ul. Pocztowej wraz zabudową urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

  Obiekt inżynierski zlokalizowany jest w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421, klasa drogi G.

   

  Termin realizacji:  05.06.2017r. – 28.06.2018r.

  1h-Nedza
  2h-Nedza
  1g-Nedza
  1f-Nedza
  2f-Nedza
  2e-Nedza
  4e-Nedza
  1d-Nedza
  2d-Nedza
  4d-Nedza
  2c-Nedza
  2b-Nedza
  4b-Nedza
  Nedza-1
  3f-Nedza
  1e-Nedza
  3e-Nedza
  5e-Nedza
  3d-Nedza
  1c-Nedza
  1b-Nedza
  3b-Nedza
  Nedza-1a
  Nedza-2