• Pn - Pt 7:00 - 15:00
 • +48 728 950 457 , +48 503 963 730
 • Realizacja: Myszków

  Nazwa zadania: Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego mostu oraz kładki pieszo – rowerowej w ciągu ul. Gruchla w Myszkowie nad rzeką Potok Parkoszowicki – buduj.

   

  Inwestor: Gmina Myszków

   

  Generalny Wykonawca: Nowak-Mosty Sp. z o.o.

   

  Parametry techniczne  obiektu:

   

  MOST

  Konstrukcja: żelbetowa  płyta  monolityczna  zespolona  z  prefabrykowanymi belkami typu „ DS9”

  • długość całkowita lc = 9,20 m
  • rozpiętość teoretyczna przęsła lt = 8,30 m;
  • szerokość całkowita = 9,30m;
  • kąt skosu 90º
  • przeszkoda – potok Parkoszowicki

   

  KŁADKA PIESZO- ROWEREROWA

  Konstrukcja: trzy dźwigary stalowe z dwuteowników walcowanych HEB 300, zespolone z żelbetową płytą pomostową

  • długość całkowita lc = 8,90m
  • rozpiętość teoretyczna przęsła lt = 8,00 m;
  • szerokość całkowita =3,44 m;
  • kąt skosu 90º
  • przeszkoda – potok Parkoszowicki

   

  Zakres zadania:

  – zabezpieczenie urządzeń obcych

  – rozbiórka istniejącego mostu

  – wykonanie nowych podpór posadowionych bezpośrednio

  – montaż żelbetowych belek nośnych typu „DS”,

  – montaż dźwigarów stalowych

  – wykonanie żelbetowej płyty pomostowej mostu i kładki,

  – wykonanie płyt przejściowych ,

  – wykonanie kap chodnikowych

  – wykonanie nawierzchni cienkowarstwowej na kładce

  – umocnienia koryta cieku oraz umocnienie skarp i stożków przy przyczółkach,

  – montaż barier na moście i dojazdach oraz balustrad

  – wykonanie warstw nawierzchni jezdni na obiekcie i dojazdach,

   

  Obiekty inżynierskie zlokalizowane zostały w Myszkowie w ciągu ulicy Gruchla,

  klasa obciążenia „A” wg PN-85/S-10030

   

  Termin realizacji: 12.10.2017r. –  15.04.2018r.

  1b-Myszkow
  2b-Myszkow
  3b-Myszkow
  4b-Myszkow
  2a-Myszkow
  4a-Myszkow
  2-Myszkow
  1a-Myszkow
  3a-Myszkow
  1-Myszkow
  3-Myszkow