• Pn - Pt 7:00 - 15:00
 • +48 728 950 457 , +48 503 963 730
 • Realizacja: Myszków – Nierada

  Nazwa zadania:  Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1715 S w km 0+887 n/l CMK w miejscowości Myszków (Nierada) oraz nawierzchni na dojazdach.

   

  Zamawiający:  Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie

   

  Generalny Wykonawca: Nowak-Mosty Sp. z o.o.

   

  Parametry techniczne obiektu:

  Konstrukcja nośna 3 przęsłowa, zespolona beton-beton ( belki T), posadowienie pośrednie

  Długość całkowita  Lc                   – 72,0m

  Rozpiętość  Lt                                – 17,9 + 24,75 + 17,9

  Szerokość wiaduktu b                   -10,95 m

  Klasa obciążeń – A wg PN-85/S-10030

   

  Przeszkoda: linie kolejowe: nr 001 Warszawa – Katowice, nr 004 Centralna Magistrala Kolejowa

   

  Obiekt zlokalizowany jest w ciągu drogi powiatowej nr 1715 S w km 0+887 w m. Myszków

   

  Parametry techniczne drogi nr 17115S :

  Długość całkowita:                      0,622 km

  Kategoria drogi:                           powiatowa

  Klasa drogi:                                       Z

  Kategoria ruchu:                              KR2

  Prędkość projektowa:                Vp= 40km/h

   

  Zakres zadania:

  – organizacja ruchu samochodowego – objazd

  – organizacja ruchu kolejowego – zamknięcia, ograniczenia prędkości ruchu pociągów

  – rozbiórka istniejącego wiaduktu – wyposażenie, ustrój nośny, podpory ( z pozostawieniem

  fundamentów  podpór pośrednich)

  – budowa nowego wiaduktu – monolityczne żelbetowe przyczółki i filary posadowione pośrednio,

  nowa konstrukcja nośna zespolona beton-beton ( z wykorzystaniem belek prefabrykowanych typu T)

  – przebudowa odcinka drogi od km 0+537,0 do km 1+159,07

   

   Termin realizacji: 17.09.2018r.- 30.11.2019r.

  FILMY Z REALIZACJI


  Etap 3: Wiadukt drogowy nad torami linii kolejowych nr 1 i 4 (CMK)

   

  Etap 2: Realizacja zadania

  ZDJĘCIA Z REALIZACJI


  4g-Myszkow
  2g-Myszkow
  1f-Myszkow
  3f-Myszkow
  1e-Myszkow
  3e-Myszkow
  1d-Myszkow
  3d-Myszkow
  1c-Myszkow
  3c-Myszkow
  5c-Myszkow
  1b-Myszkow-Nierada
  2b-Myszkow-Nierada
  2a-Myszkow-Nierada
  4a-Myszkow-Nierada
  2-Myszkow-Nierada
  3g-Myszkow
  1g-Myszkow
  2f-Myszkow
  4f-Myszkow
  2e-Myszkow
  2d-Myszkow
  4d-Myszkow
  2c-Myszkow
  4c-Myszkow
  6c-Myszkow
  1a-Myszkow-Nierada
  3a-Myszkow-Nierada
  1-Myszkow-Nierada
  3-Myszkow-Nierada
  4-Myszkow-Nierada