Realizacja: linia kolejowa nr 171

Nazwa zadania: Wykonanie rewitalizacji linii kolejowej nr 171 na odcinku posterunek odgałęźny Kozioł-posterunek bocznicowy Juliusz w ramach projektu inwestycyjnego pn. :”Prace na południowo-wschodniej obwodnicy GOP wraz z przyległymi odcinkami”.

 

Inwestor: PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski

 

Wykonawca Generalny:  P.W. Eco-Baza

 

Podwykonawca Kwalifikowany: Nowak-Mosty sp. z o.o.

 

 Zakres mostowy zadania:

Wykonanie rewitalizacji 15 sztuk obiektów inżynieryjnych, w tym: 

– wiadukty   – 8 szt.

– przepusty – 7 szt.

Rewitalizacja w/w obiektów obejmuje:

-Naprawa podpór wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym, nadbudowa parapetów i  skrzydeł,    naprawa izolacji i odwodnienia, antykorozja  konstrukcji stalowych,  dostosowanie poręczy do obowiązujących przepisów, reprofilacja i umocnienie stożków nasypowych.

W zakres naprawy wiaduktu w km. 18.285, nad ul. Maczkowską w Sosnowcu wchodzi:

-naprawa przyczółków wraz z ich nadbudową

-wymiana konstrukcji nośnej na konstrukcję z przęseł wolnopodpartych z dźwigarów obetonowanych, rozdzielonych dylatacją podłużną

-wykonanie izolacji i odwodnienia wiaduktu

-zabudowa łożysk

-zabudowa poręczy

Parametry geometryczne obiektu

  • Długość całkowita obiektu                                           24,10m
  • Szerokość obiektu                                                         9,24m
  • Długość przęsła                                                            13,50m
  • Rozpiętość teoretyczna                                                 12,80m
  • Wysokość konstrukcyjna                                                1,60m
  • Światło poziome pod obiektem                                    11,50m
  • Światło pionowe pod obiektem                                    ~4,20m

Obiekty inżynierskie zlokalizowane są w ciągu linii kolejowej nr 171 Dąbrowa Górnicza Towarowa – Panewnik,  linii państwowej , dwutorowej, zelektryfikowanej.

 

Termin realizacji: 23.03.18 r. – 02.10.18 r.

1c-linia_kolejowa_nr_171
2c-linia_kolejowa_nr_171
1b-linia_kolejowa_nr_171
1a-linia_kolejowa_nr_171
3a-linia_kolejowa_nr_171
7d-linia_kolejowa_nr_171
4a-linia_kolejowa_nr_171
2-linia_kolejowa_nr_171
2a-linia_kolejowa_nr_171
6d-linia_kolejowa_nr_171
8d-linia_kolejowa_nr_171
1-linia_kolejowa_nr_171