• Pn - Pt 7:00 - 15:00
 • +48 728 950 457 , +48 503 963 730
 • Realizacja: linia kolejowa nr 171

  Nazwa zadania: Wykonanie rewitalizacji linii kolejowej nr 171 na odcinku posterunek odgałęźny Kozioł-posterunek bocznicowy Juliusz w ramach projektu inwestycyjnego pn. :”Prace na południowo-wschodniej obwodnicy GOP wraz z przyległymi odcinkami”.

   

  Inwestor: PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski

   

  Wykonawca Generalny:  P.W. Eco-Baza

   

  Podwykonawca Kwalifikowany: Nowak-Mosty sp. z o.o.

   

   Zakres mostowy zadania:

  Wykonanie rewitalizacji 15 sztuk obiektów inżynieryjnych, w tym: 

  – wiadukty   – 8 szt.

  – przepusty – 7 szt.

  Rewitalizacja w/w obiektów obejmuje:

  -Naprawa podpór wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym, nadbudowa parapetów i  skrzydeł,    naprawa izolacji i odwodnienia, antykorozja  konstrukcji stalowych,  dostosowanie poręczy do obowiązujących przepisów, reprofilacja i umocnienie stożków nasypowych.

  W zakres naprawy wiaduktu w km. 18.285, nad ul. Maczkowską w Sosnowcu wchodzi:

  -naprawa przyczółków wraz z ich nadbudową

  -wymiana konstrukcji nośnej na konstrukcję z przęseł wolnopodpartych z dźwigarów obetonowanych, rozdzielonych dylatacją podłużną

  -wykonanie izolacji i odwodnienia wiaduktu

  -zabudowa łożysk

  -zabudowa poręczy

  Parametry geometryczne obiektu

  • Długość całkowita obiektu                                           24,10m
  • Szerokość obiektu                                                         9,24m
  • Długość przęsła                                                            13,50m
  • Rozpiętość teoretyczna                                                 12,80m
  • Wysokość konstrukcyjna                                                1,60m
  • Światło poziome pod obiektem                                    11,50m
  • Światło pionowe pod obiektem                                    ~4,20m

  Obiekty inżynierskie zlokalizowane są w ciągu linii kolejowej nr 171 Dąbrowa Górnicza Towarowa – Panewnik,  linii państwowej , dwutorowej, zelektryfikowanej.

   

  Termin realizacji: 23.03.18 r. – 02.10.18 r.

  1c-linia_kolejowa_nr_171
  2c-linia_kolejowa_nr_171
  1b-linia_kolejowa_nr_171
  1a-linia_kolejowa_nr_171
  3a-linia_kolejowa_nr_171
  7d-linia_kolejowa_nr_171
  4a-linia_kolejowa_nr_171
  2-linia_kolejowa_nr_171
  2a-linia_kolejowa_nr_171
  6d-linia_kolejowa_nr_171
  8d-linia_kolejowa_nr_171
  1-linia_kolejowa_nr_171