• Pn - Pt 7:00 - 15:00
 • +48 728 950 457 , +48 503 963 730
 • Realizacja: Lichynia

  Nazwa zadania:  Przebudowa mostu JNI 30004469 w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie w miejscowości Lichynia ul. Daszyńskiego.

   

  Inwestor: Powiat Strzelecki

   

  Generalny Wykonawca: Nowak-Mosty Sp. z o.o.

   

  Parametry techniczne  obiektu:

  • konstrukcja: dwuprzęsłowa łukowa, żelbetowe sklepienia łukowe, powiązane monolitycznie z żelbetowymi ścianami czołowymi,
  • długość całkowita lc = 20,26 m
  • rozpiętość teoretyczna przęsła lt = 2 x 4,3m
  • szerokość całkowita = 11,07m ;
  • kąt skosu 78º
  • przeszkoda – ciek Łęcka Woda

   

  Zakres zadania:

  – wprowadzenie organizacji ruchu, objazd

  – zabezpieczenie terenu pod mostem w tym wód cieku przed zanieczyszczeniem

  – zabezpieczenie sieci i urządzeń obcych w pobliżu mostu

  – rozbiórka istniejącej kładki dla pieszych i elementów mostu łukowego

  – wykonanie żelbetowych elementów konstrukcji przęseł w technologii monolitycznej In situ

  – pokrycie zewnętrznych powierzchni ścian czołowych i skrzydeł przyczółków okładziną kamienną

  – wykonanie zasypki gruntowej w obrębie konstrukcji

  – odtworzenie nawierzchni drogowej na moście i dojazdach

  – odtworzenie lokalnego umocnienia dna cieku pod mostem

  – uporządkowanie terenu

  – wprowadzenie stałej organizacji ruchu

   

  Zachowane będą cechy stylistyczne i architektoniczne i zabytkowe obiektu, takie jak: wygląd przęseł, kształt charakterystycznych elementów, pokrycie ścian czołowych oraz wystających murków skrajnych i detali okładziną z kamienia wapiennego ( z wykorzystaniem zabytkowej substancji).

   

  Obiekt inżynierski zlokalizowany został w Lichyni w ciągu ulicy Daszyńskiego

  klasa obciążenia „A” wg PN-85/S-10030

   

  Most ujęty jest w ewidencji zabytków województwa opolskiego.

   

  Termin realizacji: 30.12.2017 r. – 09.06.2018 r.

  1c-Lichynia
  2c-Lichynia
  3c-Lichynia
  1b-Lichynia
  2a-Lichynia
  3-Lichynia
  1a-Lichynia
  1-Lichynia
  2-Lichynia