Realizacja: Lichynia

Nazwa zadania:  Przebudowa mostu JNI 30004469 w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie w miejscowości Lichynia ul. Daszyńskiego.

 

Inwestor: Powiat Strzelecki

 

Generalny Wykonawca: Nowak-Mosty Sp. z o.o.

 

Parametry techniczne  obiektu:

  • konstrukcja: dwuprzęsłowa łukowa, żelbetowe sklepienia łukowe, powiązane monolitycznie z żelbetowymi ścianami czołowymi,
  • długość całkowita lc = 20,26 m
  • rozpiętość teoretyczna przęsła lt = 2 x 4,3m
  • szerokość całkowita = 11,07m ;
  • kąt skosu 78º
  • przeszkoda – ciek Łęcka Woda

 

Zakres zadania:

– wprowadzenie organizacji ruchu, objazd

– zabezpieczenie terenu pod mostem w tym wód cieku przed zanieczyszczeniem

– zabezpieczenie sieci i urządzeń obcych w pobliżu mostu

– rozbiórka istniejącej kładki dla pieszych i elementów mostu łukowego

– wykonanie żelbetowych elementów konstrukcji przęseł w technologii monolitycznej In situ

– pokrycie zewnętrznych powierzchni ścian czołowych i skrzydeł przyczółków okładziną kamienną

– wykonanie zasypki gruntowej w obrębie konstrukcji

– odtworzenie nawierzchni drogowej na moście i dojazdach

– odtworzenie lokalnego umocnienia dna cieku pod mostem

– uporządkowanie terenu

– wprowadzenie stałej organizacji ruchu

 

Zachowane będą cechy stylistyczne i architektoniczne i zabytkowe obiektu, takie jak: wygląd przęseł, kształt charakterystycznych elementów, pokrycie ścian czołowych oraz wystających murków skrajnych i detali okładziną z kamienia wapiennego ( z wykorzystaniem zabytkowej substancji).

 

Obiekt inżynierski zlokalizowany został w Lichyni w ciągu ulicy Daszyńskiego

klasa obciążenia „A” wg PN-85/S-10030

 

Most ujęty jest w ewidencji zabytków województwa opolskiego.

 

Termin realizacji: 30.12.2017 r. – 09.06.2018 r.

1c-Lichynia
2c-Lichynia
3c-Lichynia
1b-Lichynia
2a-Lichynia
3-Lichynia
1a-Lichynia
1-Lichynia
2-Lichynia