• Pn - Pt 7:00 - 15:00
 • +48 728 950 457 , +48 503 963 730
 • Realizacja: Krapkowice

  Nazwa zadania:  Przebudowa mostu kolejowego na rzece Odrze – projektuj i buduj.

   

  Zamawiający:  Gmina Krapkowice

   

  Generalny Wykonawca: Nowak-Mosty Sp. z o.o.

   

  Parametry techniczne obiektu:

  Konstrukcja kratowa z jazdą górą, pomost płyta zespolona. Przęsło piąte – sklepienie ceglane.

  Długość całkowita  Lc                   – 203,35

  Rozpiętość  Lt                                – 26,8 + 52,31 + 52,22 + 52,38 +11,30 m

  Szerokość wiaduktu b                    – 12,74 m

  Wysokość konstrukcyjna h             – 5,59 m

   

  Przeszkoda: rzeka Odra

   

  Obiekt zlokalizowany jest w ciągu dawnej linii kolejowej nr 306 Gogolin – Prudnik km 5,074

   

  Parametry techniczne drogi :

  Długość całkowita:                      0,980 km

  Kategoria drogi:                           gminna

  Klasa drogi:                                        L

  Kategoria ruchu:                              KR2

  Prędkość projektowa:               Vp=40km/h

   

  Zakres zadania:

  – wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz mapami do celów projektowych i uzyskanie pozwolenia na budowę.

  – przebudowa starego mostu kolejowego na Odrze z dostosowaniem do ruchu samochodowego i pieszo – rowerowego – zmiana sposobu użytkowania mostu i nasypu kolejowego

  – poszerzenie dawnych nasypów kolejowych

  – wykonanie dojazdów do przebudowywanego mostu jako drogi jednojezdniowej dwupasmowej, z chodnikiem dla pieszych i ścieżką rowerową

  – włączenie nowej drogi do układu drogowego miasta poprzez wykonanie skrzyżowań z ul. Jana Kilińskiego i ul. Kolejową

  – wykonanie nowego energooszczędnego oświetlenia mostu i nowych dróg dojazdowych

  – przebudowa kolizji

  – wykonanie odwodnienia drogi

   

  Termin realizacji: 04.09.2018r.- 31.03.2021r.

                       

  FILMY Z REALIZACJI


  Etap 2: Rewitalizacja starego mostu kolejowego

   

  Etap 1: Rewitalizacja starego mostu kolejowego

  ZDJĘCIA Z REALIZACJI


  1d-Krapkowice
  1c-Krapkowice
  6b-Krapkowice
  2b-Krapkowice
  4b-Krapkowice
  1a-Krapkowice
  2a-Krapkowice
  2d-Krapkowice
  2c-Krapkowice
  1b-Krapkowice
  3b-Krapkowice
  5b-Krapkowice
  3a-Krapkowice