Realizacja: Komańcza

Nazwa zadania: Wykonanie robót budowlanych na obiektach inżynieryjnych w ciągu linii nr 107 Nowy Zagórz – Łupków.

 

Inwestor: PKP PLK SA Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie

 

Generalny Wykonawca: Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie.

 

Podwykonawca kwalifikowany: Nowak-Mosty Sp. z o.o.

 

Zakres mostowy zadania:                          

  1. Roboty budowlane na wiadukcie stalowym w km 20,006.
  1. Roboty budowlane na moście stalowym w km 21,737.
  1. Roboty budowlane na moście stalowym w km 30,255.

 

Zasadnicze roboty na obiektach mostowych:

Wymiana mostownic, zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji, wykonanie nowych ław podłożyskowych i ciosów, uzupełnienie ubytków, torkret, wykonanie skrzydeł, odwodnienie za przyczółkami, wykonanie chodników służbowych, zabezpieczenie ppoż.

 

Branże towarzyszące robotom mostowym:

  1. Rozbiórka istniejącej nawierzchni torowej.
  2. Montaż mostownic, blach p.wykolejnicowych, zabezpieczenia ppoż.

 

Termin realizacji: 23.09.2016r. – 21.12.2016r.

Komancza-1c
Komancza-2c
Komancza-3c
Komancza-5c
Komancza-11
Komancza-10
Komancza-9
Komancza-7
Komancza-5
Komancza-4a
Komancza-3
Komancza-1a
Komancza-4c
Komancza-12
Komancza-8
Komancza-6
Komancza-4b
Komancza-4
Komancza-2
Komancza-1