• Pn - Pt 7:00 - 15:00
 • +48 728 950 457 , +48 503 963 730
 • Realizacja: Kocury

  Nazwa zadania: Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Etap II. Zadanie 6. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Kocury – Dobrodzień od km 12+715,00 do km 15+564,17.

   

  Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

   

  Generalny Wykonawca: Konsorcjum Lider „DROG-BUD” Sp. z o.o. i Partner Nowak – Mosty Sp. z o.o.

   

  Charakterystyka drogi:

  Długość całkowita: 2,85 km

  Klasa drogi: G

  Kategoria ruchu: KR-4

   

  Zakres drogowo – mostowy zadania:                    

  1. Tymczasowa i docelowa organizacja ruchu.
  2. Przebudowa drogi DW-901 wraz ze wzmocnieniem nawierzchni na odcinku 2,85 km.
  3. Budowa nowego mostu przez dolinę rzeki od Bzionkowa oraz rów melioracyjny W-9,
   most: dwubelkowy kablobetonowy, Lc = 181,40 m, Lt = 30,00 + 3 x 40,00 + 30,00 m
  4. Budowa chodników i ścieżek rowerowych.
  5. Budowa elementów bezpieczeństwa ruchu i oznakowania.
  6. Budowa zjazdów indywidualnych i publicznych oraz przepustów pod zjazdami.
  7. Budowa zatok autobusowych.
  8. Budowa murów oporowych z gruntu zbrojonego.
  9. Budowa i renowacja rowów.
  10. Remont dwóch istniejących jednoprzęsłowych obiektów mostowych bez ingerencji w konstrukcję nośną.

   

  Branże towarzyszące robotom:

  1. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej.
  2. Przebudowa i zabezpieczenie sieci wodociągowej.
  3. Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej.

   

  Termin realizacji: 21.12.2016r. – 15.12.2017r.

  Kocury-1f
  Kocury-2f
  Kocury-1e
  Kocury-2e
  Kocury-4e
  Kocury-2d
  Kocury-1d
  Kocury-3d
  Kocury-4d
  Kocury-1c
  Kocury-2b
  1x-Kocury
  3x-Kocury
  5x-Kocury
  Kocury-3e
  Kocury-1d
  Kocury-3d
  Kocury-2d
  Kocury-5d
  Kocury-2c
  Kocury-1b
  Kocury-3b
  2x-Kocury
  4x-Kocury
  6x-Kocury

  Post comment