Realizacja: Kocury

Nazwa zadania: Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Etap II. Zadanie 6. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Kocury – Dobrodzień od km 12+715,00 do km 15+564,17.

 

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

 

Generalny Wykonawca: Konsorcjum Lider „DROG-BUD” Sp. z o.o. i Partner Nowak – Mosty Sp. z o.o.

 

Charakterystyka drogi:

Długość całkowita: 2,85 km

Klasa drogi: G

Kategoria ruchu: KR-4

 

Zakres drogowo – mostowy zadania:                    

 1. Tymczasowa i docelowa organizacja ruchu.
 2. Przebudowa drogi DW-901 wraz ze wzmocnieniem nawierzchni na odcinku 2,85 km.
 3. Budowa nowego mostu przez dolinę rzeki od Bzionkowa oraz rów melioracyjny W-9,
  most: dwubelkowy kablobetonowy, Lc = 181,40 m, Lt = 30,00 + 3 x 40,00 + 30,00 m
 4. Budowa chodników i ścieżek rowerowych.
 5. Budowa elementów bezpieczeństwa ruchu i oznakowania.
 6. Budowa zjazdów indywidualnych i publicznych oraz przepustów pod zjazdami.
 7. Budowa zatok autobusowych.
 8. Budowa murów oporowych z gruntu zbrojonego.
 9. Budowa i renowacja rowów.
 10. Remont dwóch istniejących jednoprzęsłowych obiektów mostowych bez ingerencji w konstrukcję nośną.

 

Branże towarzyszące robotom:

 1. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej.
 2. Przebudowa i zabezpieczenie sieci wodociągowej.
 3. Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej.

 

Termin realizacji: 21.12.2016r. – 15.12.2017r.

Kocury-1f
Kocury-2f
Kocury-1e
Kocury-2e
Kocury-4e
Kocury-2d
Kocury-1d
Kocury-3d
Kocury-4d
Kocury-1c
Kocury-2b
1x-Kocury
3x-Kocury
5x-Kocury
Kocury-3e
Kocury-1d
Kocury-3d
Kocury-2d
Kocury-5d
Kocury-2c
Kocury-1b
Kocury-3b
2x-Kocury
4x-Kocury
6x-Kocury