• Pn - Pt 7:00 - 15:00
 • +48 728 950 457 , +48 503 963 730
 • Realizacja: Gogolin

  Nazwa zadania: Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Etap II.

  Zadanie 5. Budowa obwodnicy m. Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku od km 20+846,46 do km 27+010,10

   

  Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

   

  Generalny Wykonawca: DROG -BUD Sp. z o.o. Częstochowa

   

  Podwykonawca Kwalifikowany:  Nowak-Mosty Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza

   

  Zakres  mostowy zadania:

  – budowa wiaduktu drogowego w ciągu DW 423 nad ul. Malińską (DW 424)

  – budowa konstrukcji oporowej z gruntu zbrojonego typu „freyssisoil”

   

  Parametry techniczne obiektów:

  1. Wiadukt monolityczny o konstrukcji ramowej otwartej dołem wraz z murem oporowym z gruntu zbrojonego od strony północno-wschodniej, zamiast skrzydła monolitycznego usytuowanego równolegle do osi projektowanej drogi, w celu ograniczenia zajętości terenu w pobliżu istniejących zabudowań.
  • rozpiętość teoretyczna w osiach podpór: 19,3 m
  • szerokość całkowita przekroju poprzecznego: 16,5 m
  • światło poziome: 18,0 m
  • światło pionowe: 4,6 m
  • wysokość konstrukcji nośnej: od 0,96 do 1,10 m
  • kąt skrzyżowania z przeszkodą: ~ 83,0°
  • klasa obciążenia: A , pojazd klasy STANAG 150

   

  Mur oporowy z gruntu zbrojonego  typu „freyssisoil”

  • długość 190.0 m
  • wysokości od ok. 7,50 do 3,00 m.

  Przeszkoda: ul. Malińska (DW 424)

   

  1. Ściana oporowa z gruntu zbrojonego

  Konstrukcja oporowa typu „freyssisoil” o następujących parametrach:

  • wysokość konstrukcji oporowej: ok. 6,35 m
  • długość konstrukcji oporowej: 30,00 m
  • klasa obciążenia: A

  Przeszkoda :- Konstrukcja oporowa umożliwia przeprowadzenie nowoprojektowanej drogi gminnej po istniejącej skarpie głębokiego jaru z bocznicą kolejową.

   

  Termin realizacji: 09.02 – 31.12.2018

  1b-Gogolin
  2b-Gogolin
  1a-Gogolin
  2a-Gogolin
  4a-Gogolin
  2-Gogolin
  4-Gogolin
  3a-Gogolin
  1-Gogolin
  3-Gogolin
  5-Gogolin