• Pn - Pt 7:00 - 15:00
 • +48 728 950 457 , +48 503 963 730
 • Realizacja: Częstochowa DK46

  Nazwa zadania: Rozbudowa DK-46 na terenie m. Częstochowa- projektuj i buduj

   

  Inwestor: Miejski Zarząd Dróg i Transportu  w Częstochowie

   

  Generalny Wykonawca: Kons. : DROG -BUD Sp. z o.o. , Bitum sp. z o.o. ,Nowak-Mosty Sp. z o.o.

   

  Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie, dla procedury (Zaprojektuj i zbuduj)

   

  Parametry techniczne drogi DK 46 :

  Klasa techniczna – G

  Kategoria ruchu –  KR5

  Prędkość projektowa – 50km/h

   

  Zakres  zadania:

  Przedmiotem zamówienie jest zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy ul. Przejazdowej i ul. Głównej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie. Początek projektowanej inwestycji zlokalizowany jest na zachodniej granicy miasta, natomiast koniec na włączeniu do ul. Pułaskiego. Łączna długość odcinka drogi wynosi 7+200km:

  – trasa po istniejącym przebiegu DK46 od granicy miasta Częstochowa do ronda przy ul. Św. Barbary – długość 5+464.00km

  – nowe obejście ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego – długość 1+736,00km

  1. Rozbudowa i budowa skrzyżowań oraz rozwiązań komunikacyjnych w postaci rond (zwykłych, turbinowych).
  2. Budowa dróg dojazdowych do nieruchomości (obsługujące tereny przyległe do pasa drogowego).
  3. Budowa urządzeń ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, zieleń.
  4. Budowa oświetlenia ulicznego.
  5. Przebudowa kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych.
  6. Budowa miejsc umożliwiających wprowadzenie systemu preselekcji wagowej oraz zatoki do ważenia pojazdów.
  7. Wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz korpusu wysokich nasypów wraz z powierzchniowym umocnieniem skarp.
  8. Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągu DK46”

  – most nad rzeką Gorzelanką – L= 31,00m
  – most nad rzeką Gorzelanką – Mała Warszawka – L =18,68
  – most nad rzeką Stradomką – L =  25,20m

  1. Oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego;
  2. Budowa kanału technologicznego spełniającego funkcje kanalizacji telekomunikacyjnej oraz kanalizacji na potrzeby infrastruktury drogowej
  3. Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych, zjazdów;

   

  Termin realizacji: 19.04.2018r. – 30.09.2021r.

  1-czestochowa-DK1