• Pn - Pt 7:00 - 15:00
 • +48 728 950 457 , +48 503 963 730
 • Realizacja: Częstochowa – DK1

  Nazwa zadania:  Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie – projektuj i buduj.

   

  Zamawiający:  Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie.

   

  Generalny Wykonawca: Kons.: Drog-Bud Sp. z o.o., Firesta – Fiser,  Nowak-Mosty Sp. z o.o.

   

  Parametry techniczne drogi DK 1 :

  Klasa techniczna – GP

  Kategoria ruchu –  KR7

  Prędkość projektowa – 70km/h

   

  Zakres zadania:

  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy Alei Wojska Polskiego w Częstochowie. Przedsięwzięcie obejmuje odcinek Alei Wojska Polskiego o długości ok. 5,5 km od węzła z ul. Jana Pawła ( bez węzła) do skrzyżowania z ul. Rakowską ( z węzłem):

  •  przebudowa odcinka DK 1 o nawierzchni bitumicznej
  •  przebudowa skrzyżowań oraz węzłów w ciągu DK 1 w tym budowa skrzyżowań bezkolizyjnych: DK 1 z ul. Legionów, i DK 1 z ul. Krakowską, ul. Rejtana
  •  przebudowa obiektów mostowych w ciągu DK 1
  •  budowa rond
  •  przebudowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych, zatok autobusowych, zjazdów do posesji
  •  przebudowa systemu odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy
  •  przebudowa systemu oświetlenia drogi
  •  budowa urządzeń ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, zieleń
  •  przebudowa kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i naziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, sieci ciepłowniczej, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych
  •  budowa kanału technologicznego spełniającego funkcje kanalizacji telekomunikacyjnej oraz kanalizacji na potrzeby infrastruktury drogowej

   

  Zakres mostowy zadania:

  •  wiadukty nad ul. Wesołą – rozbiórka i budowa 2 nowych obiektów o kl. nośności A
  •  wiadukty nad ul. Papierową – rozbiórka i budowa wiaduktu ramowego o kl. nośności A
  •  estakada nad ul. Legionów, budowa nowego obiektu o kl. nośności A
  •  wiadukty nad bocznicą kolejową – rewitalizacja 2 obiektów mostowych
  •  kładka nad rzeką Wartą – przebudowa obiektu
  •  mosty nad rzeką Wartą – rozbiórka, wybudowanie estakady z przęsłem nad rzeką Wartą
  •  mosty nad rzeką Wartą – budowa 2 mostów w ciągu drogi dojazdowej
  •  kładka nad terenem PKP – rewitalizacja
  •  kładka przy ul. Stromej – przebudowa
  •  kładka przy ul. Prostej – przebudowa
  •  kładka przy ul. Sieroszewskiego – rewitalizacja
  •  estakada nad al. Pokoju – rozbiórka i budowa nowego obiektu o kl. nośności A
  •  kładka przy ul. Okrzei – przebudowa
  •  kładka przy ul. Mireckiego – rozbiórka i budowa nowej kładki
  •  wiadukty nad ul. Rakowską – rewitalizacja

   

  Termin realizacji: 27.09.18r.  – 31.10.2022r.                          .

  Budowa_przykladowa