Realizacja: Bieruń

Nazwa zadania: Wzmocnienie podtorza na linii nr 139 Katowice – Zwardoń, w torze nr 1 i 2, w km 14,289÷48,370 w wybranych lokalizacjach wraz z robotami towarzyszącymi i obsługą Pociągu Naprawy Podtorza z maszyną wiodącą typu AHM-800R i oczyszczarki tłucznia RM80, stanowiących potencjał Zamawiającego – Zakładu Maszyn Torowych w Krakowie.

 

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 

Generalny Wykonawca: Swietelsky Rail Polska Sp. z o.o.

 

Podwykonawca Kwalifikowany: Nowak-Mosty Sp. z o.o.

 

Zakres mostowy zadania:                          

  1. Naprawa przepustu w km 15,134 tor nr 1 i 2.

 

  1. Naprawa przepustu w km 26,870 tor nr 1 i 2.

 

  1. Naprawa wiaduktu w km 31,897 tor nr 1 i 2.

 

  1. Naprawa przepustu w km 38,526 tor nr 1 i 2.

 

  1. Naprawa wiaduktu w km 39,280 tor nr 1 i 2.

 

  1. Naprawa przepustu w km 39,355 tor nr 1 i 2.

 

  1. Naprawa przepustu w km 40,806 tor nr 1 i 2.

 

Główny zakres robót na obiektach mostowych:

Oczyszczenie i reprofilacja powierzchni, iniekcja, zabezpieczenie hydrofobowe i antykorozyjne, montaż barier, rozbiórka i wykonanie nowych skrzydeł, oczyszczenie koryta cieku, rozbiórka przepustu i wykonanie nowego.

 

Termin realizacji: 01.09.2015r. – 23.11.2015r.

2e
2d
2c
2b
2a