PROJEKT 4

Projekt Nr 4

Nazwa zadania: Przebudowa mostu w ciągu DW 975 w m. Zakliczyn – projektuj i buduj

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Kierownik budowy: Władysław Nowak

Parametry techniczne przebudowywanego obiektu:

Długość całkowita: 320,08 m
Rozpiętość teoretyczna: 47,0+47,0+57,0+65,+57,0+47,0m
Szerokość całkowita: 10,82 m
Kategoria drogi: wojewódzka
Przeszkoda: rzeka Dunajec
Konstrukcja: dźwigary stalowe, blachownicowe, zespolone z płytą żelbetową
Klasa obciążenia: kl. B  wg PN 85/S 10030

Zakres mostowo-drogowy zadania:

1. Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych
2. Pozyskanie koniecznych uzgodnień oraz decyzji administracyjnych
3. Odbudowa i przywrócenie nośności podpór mostu do parametrów klasy B obciążenia
4. Odbudowa i przywrócenie nośności mostu do parametrów drogi klasy G i nośności 40 t poprzez wykonanie nowej płyty zespolonej oraz wykonanie sprężenia zewnętrznego konstrukcji stalowej ustroju nośnego
5. Montaż wyposażenia mostu
6. Przebudowa dojazdów do obiektu – w istniejącym śladzie

Wartość projektu: ok 11,0 mln