PROJEKT 3

Projekt Nr 3

Nazwa zadania: Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi krajowej DK-94 nad ulicą Puszkina, Białostockiego w Dąbrowie Górniczej – projektuj i buduj

Inwestor: Gmina Dąbrowa Górnicza

Dyrektor kontraktu/Kierownik budowy: Władysław Nowak

Parametry techniczne nowych obiektów:

Długość całkowita: 2 x 215,8 m
Rozpiętość teoretyczna: 2 x 204,0 m
Szerokość całkowita: 2 x 10,80 m
Klasa drogi: GP
Przeszkoda: rzeka Rakówka, linia kolejowa 133, ul. Puszkin i Białostockiego
Konstrukcja: płyta zespolona – belki prefabrykowane/beton
Klasa obciążenia: A wg PN-85/S-10030

Zakres mostowo-drogowy zadania:

1. Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych
2. Pozyskanie koniecznych uzgodnień oraz decyzji administracyjnych (w tym pozwolenie na budowę)
3. Rozbiórka istniejących wiaduktów (konstrukcja północna i południowa)
4. Budowa nowych podpór na fundamentach bezpośrednich
5. Budowa nowych przęseł zespolonych
6. Montaż wyposażenia mostu
7. Budowa murów oporowych z gruntu zbrojonego
8. Przebudowa dojazdów do obiektu – z regulacją niwelety w planie i w profilu
9. Budowa ekranów akustycznych
10. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

Wartość projektu: ok 51,0 mln