PROJEKT 20

Projekt Nr 20

Nazwa zadania: Wykonanie nowego i rozbiórka istniejącego mostu wraz z przebudową dojazdów i technicznej infrastruktury towarzyszącej w ramach projektu: „Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 Cisek – Bierawa”

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie Koźlu

Kierownik budowy: Władysław Nowak

Parametry techniczne nowego obiektu:

Długość całkowita: 180,65 m
Rozpiętość teoretyczna: 4,27 + 93,50 + 27,00 + 19,50
Szerokość całkowita: 12,75 m
Kategoria drogi: powiatowa
Przeszkoda: rzeka Odra
Konstrukcja: czteroprzęsłowa, ciągła belka zespolona, z głównym przęsłem wzmocnionym łukiem
Klasa obciążenia: klasa obciążenia: kl. A wg PN 85/S 10030 oraz STANAG 2021

Zakres mostowo-drogowy zadania:

1. Budowa nowych podpór na fundamentach pośrednich (pale wielkośrednicowe)
2. Montaż konstrukcji stalowej metodą na rusztowaniach stacjonarnych z elementów prefabrykowanych na wytwórni (elementy wysyłkowe)
3. Wykonanie płyty zespolonej
4. Montaż wyposażenia mostu
5. Przebudowa dojazdów do obiektu – w nowym śladzie

Wartość projektu: ok 20,0 mln