PROJEKT 2

Projekt Nr 2

Nazwa zadania: Budowa mostu stalowego w km 167,561 na Linii 068 Lublin – Przeworsk.

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji, Oddział w Krakowie

Kierownik robót mostowych: Władysław Nowak

Parametry techniczne nowego obiektu:

Długość całkowita: 209,14 m
Rozpiętość teoretyczna: 68,60 + 68,60 + 68,60 m
Szerokość całkowita: 7,30 m
Kategoria linii: pierwszorzędna, zelektryfikowana
Przeszkoda: rzeka Wisłok
Konstrukcja: kratownica stalowa z jazdą dołem z płytą ortotropową
Klasa obciążenia: k+2

Zakres mostowo-torowy zadania:

1. Wykonanie zabezpieczenia podpór nurtowych istniejącego mostu
2. Budowa nowych podpór od strony górnej wody
3. Wytworzenie i montaż kratownicowej konstrukcji stalowej przęseł
4. Montaż wyposażenia mostu
5. Przebudowa dojazdów wraz z układem torowym w rejonie obiektu – w nowym śladzie

Wartość projektu: ok 20,0 mln