PROJEKT 1

Projekt Nr 1

Nazwa zadania: Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dabrowa Górnicza

Inwestor: Gmina Dąbrowa Górnicza

Dyrektor kontraktu: Władysław Nowak

Parametry techniczne drogi:

Długość całkowita: 10,8 km
Klasa drogi: GP
Kategoria ruchu: KR-6
Charakterystyka: dwie dwupasowe jezdnie z pasami włączeń

Zakres drogowo – mostowy zadania:

1. Roboty drogowe:
– frezowanie – ok. 250 000,0 m2
– wykopy – ok. 185 000,0 m3
– nasypy – ok 140 000,0 m3
– nawierzchnia betonowa na skrzyżowaniach – ok.52 500,0 m2
– nawierzchnia bitumiczna SMA – ok. 181 500,0 m2
2. Budowa kanalizacji deszczowej
3. Otworzenie rowów i przebudowa przepustów
4. Przebudowa oświetlenia drogi
5. Budowa sieci teletechnicznej światłowodowej
6. Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnej
7. Budowa wiaduktów drogowych w/c DK94 nad drogą wojewódzką – Lc=2 x 70,2 m
8. Budowa wiaduktów drogowych w/c DK94 nad ul. Wojska Polskiego – Lc=2 x 40,27m
9. Budowa ekranów akustycznych

Wartość projektu: ok 174,0 mln