PROJEKT 9

Projekt Nr 9

Nazwa zadania: Budowa nowego mostu kolejowego dla rzeki Bierawki pod nasypem PKP linii 149 Zabrze  Makoszowy – Leszczyny z włączeniem go do istniejącego koryta

Inwestor: Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK Szczygłowice

Dyrektor kontraktu/kierownik budowy: Władysław Nowak

Parametry techniczne nowego obiektu:

Długość całkowita: 56,30 m
Szerokość całkowita: 85,80 m
Kategoria linii: pierwszorzędna, zelektryfikowana
Przeszkoda: rzeka Bierawka
Konstrukcja: rama żelbetowa zamknięta – podpory skrajne jako ściany szczelinowe
Klasa obciążenia: k+2

Zakres mostowo-torowy zadania:

1. Budowa nowego obiektu mostowego o konstrukcji ramy żelbetowej zamkniętej – podpory skrajne w technologii ścian szczelinowych
2. Likwidacja istniejącego obiektu metodą podsadzkową
3. Poszerzenie podtorza linii kolejowej PKP wraz z odbudową torów
4. Odbudowa sieci trakcyjnej wraz z regulacją sieci jezdnej
5. Przełożenie koryta rzeki wraz z ubezpieczeniem materacami siatkowo kamiennymi
6. Wykonanie przewiertu sterowanego o śr. 500 mm z dodatkowymi dwoma rurami wtórnymi
7. Przebudowa kabli teletechnicznych

Wartość projektu: ok 18,0 mln