PROJEKT 8

Projekt Nr 8

Nazwa zadania: Przebudowa mostu Nr 87 na rzece Skawince w Skawinie w ciągu ul. Piastowskiej – projektuj i buduj

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego

Kierownik budowy: Władysław Nowak

Parametry techniczne nowego obiektu:

Długość całkowita: 99,30 m
Rozpiętość teoretyczna: 5,60+24,0+30,0+24,0+6,4m
Szerokość całkowita: 9,40 m
Kategoria drogi: powiatowa
Przeszkoda: rzeka Skawinka
Konstrukcja: płytowo-belkowa z betonu sprężonego
Klasa obciążenia: B

Zakres mostowo-drogowy zadania:

1. Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych
2. Pozyskanie koniecznych uzgodnień oraz decyzji administracyjnych
3. Rozbiórka istniejącej konstrukcji nośnej
4. Adaptacja istniejących podpór pośrednich
5. Wykonanie nowych przyczółków
6. Wykonanie nowego ustroju nośnego płytowo – belkowego z betonu sprężonego
7. Montaż wyposażenia mostu
8. Przebudowa dojazdów do obiektu – w istniejącym śladzie

Wartość projektu: ok 3,9 mln