PROJEKT 7

Projekt Nr 7

Nazwa zadania: Przebudowa wiaduktu kolejowego żelbetowego w km 12,781 linii nr 140 Katowice Ligota – Nędza szlak Mikołów – Orzesze nad drogą krajową DK81 w Łaziskach Górnych – projektuj i buduj.

Inwestor: PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach

Kierownik budowy: Władysław Nowak

Parametry techniczne przebudowywanego obiektu:

Długość całkowita: 35,0 m
Rozpiętość teoretyczna: 2 x 16,8m
Kategoria linii: pierwszorzędna, zelektryfikowana
Przeszkoda: DK81
Konstrukcja: belkowo – płytowa
Klasa obciążenia: K+2

Zakres mostowo-torowy zadania:

1. Wykonanie projektów wykonawczych w branżach: mostowa i kolejowa
2. Pozyskanie koniecznych uzgodnień oraz decyzji administracyjnych
3. Podniesienie przęseł celem zwiększenia skrajni pionowej ( wymiana ciosów podłożyskowych ,naprawa łożysk, podwyższenie ścianek żwirowych i skrzydeł)
4. Naprawa uszkodzonych dźwigarów z otworzeniem zbrojenia głównego
5. Wymiana dylatacji
6. Wykonanie izolacji koryta balastowego
7. Naprawa powierzchni betonowych podpór i przęseł zaprawami PCC
8. Wykonanie odwodnienia
9. Regulacja toru w profilu na wiadukcie i dojazdach
10. Regulacja sieci trakcyjnej

Wartość projektu: ok 1,7 mln