PROJEKT 6

Projekt Nr 6

Nazwa zadania: Antykorozyjne zabezpieczenie wiaduktu kolejowego w stacji Sosnowiec Główny w ramach zamówienia: Przebudowa sieci trakcyjnej na szlaku Dąbrowa Górnicza – Będzin, urządzeń srk na szlaku Zawiercie – Łazy ŁA oraz w stacji Łazy, a także antykorozyjne zabezpieczenie wiaduktu kolejowego w stacji Sosnowiec Główny w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Linia kolejowa nr 1 Zawiercie – Katowice”

Inwestor: PKP PLK S.A. CRI Odział w Sosnowcu

Kierownik budowy: Władysław Nowak

Parametry techniczne obiektu:

Długość całkowita: 24,0 m
Rozpiętość teoretyczna: 23,45 m
Szerokość całkowita: 50,1 m
Kategoria linii: magistralna, zelektryfikowana
Przeszkoda: linia tramwajowa, ul. Piłsudskiego w Sosnowcu
Konstrukcja: blachownica nitowana z pomostem z blach nieckowych, czteroprzęsłowa belka gerberowska z przegubami na przęsłach skrajnych
Klasa obciążenia: K+2

Zakres mostowo-drogowy zadania:

1. Projekt wykonawczy zabezpieczenia antykorozyjnego wiaduktu oraz naprawy izolacji
2. Projekt czasowej organizacji ruchu drogowego i tramwajowego pod wiaduktem
3. Zabezpieczenie antykorozyjne stalowych przęseł i podpór
4. Zabezpieczenie antykorozyjne betonowych podpór
5. Zabudowa systemu ochrony przeciwporażeniowej
6. Renowacja, naprawa i wymiana uszkodzonych elementów

Wartość projektu: ok 3,1 mln