PROJEKT 19

Projekt Nr 19

Nazwa zadania: Przebudowa mostów w ciągu DK-86 w km 2+368 jezdnia prawa i lewa nad rzeką Czarna Przemsza oraz w km 2+571 jezdnia prawa i lewa nad kanałem rzeki Czarna Przemsza w miejscowości Wojkowice Kościelne

Inwestor: GDDKiA o/Katowice

Kierownik budowy: Władysław Nowak

Parametry techniczne nowych obiektów:

Długość całkowita: 30,0, 27,87, 26,5 i 26,5 m
Rozpiętość teoretyczna: 14,5, 15,36, 14,5 i 14,5 m
Szerokość całkowita: 4 x 12,7
Klasa drogi: GP
Przeszkoda: rzeka Czarna Przemsza i Kanał Czarnej Przemszy
Konstrukcja: płytowo – ramowa z betonu monolitycznego
Klasa obciążenia: A wg PN-85/S-10030

Zakres mostowo-drogowy zadania:

1. Rozbiórka istniejących obiektów
2. Budowa czterech mostów, posadowionych na palach w miejscu istniejących
3. Montaż wyposażenia obiektu
4. Wykonanie nawierzchni na obiektach i na dojazdach
5. Umocnienia koryta rzeki i kanału Czarna Przemsza

Wartość projektu: ok 7,6 mln