PROJEKT 18

Projekt Nr 18

Nazwa zadania: Przebudowa wiaduktów w ciągu DK-86 w km 11+704 nad droga lokalną w miejscowości Będzin Grodziec

Inwestor: GDDKiA o/Katowice

Kierownik budowy: Władysław Nowak

Parametry techniczne nowych obiektów:

Długość całkowita: 37,43 i 37,21 m
Rozpiętość przęseł: 20,0 i  20,0 m
Szerokość całkowita: 10,53 i 10,53 m
Klasa drogi:  GP
Przeszkoda: ul. Mickiewicza w Będzinie
Konstrukcja: belko-płytowa, z betonu sprężonego
Klasa obciążenia: A wg PN-85/S-10030

Zakres mostowo-drogowy zadania:

1. Rozbiórka istniejących obiektów
2. Budowa dwóch wiaduktów, posadowionych bezpośrednio w miejscu istniejących o  konstrukcji belkowo – płytowej,  sprężonej
3. Montaż wyposażenia obiektu
4. Wykonanie nawierzchni na obiektach i na dojazdach
5. Umocnienie skarp i stożków nasypowych

Wartość projektu: ok 4,0 mln