PROJEKT 17

Projekt Nr 17

Nazwa zadania: Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Czarna Przemsza w ciągu drogi powiatowej nr 4706 S – ul. Krakowska w Siewierzu

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku

Kierownik budowy: Władysław Nowak

Parametry techniczne nowego obiektu:

Długość całkowita: 32,29 m
Rozpiętość przęseł: 23,09 m
Szerokość całkowita: 15,36 m
Klasa drogi: G – powiatowa
Przeszkoda: rzeka Czarna Przemsza
Konstrukcja: płytowo – ramowa z betonu monolitycznego
Klasa obciążenia: A wg PN-85/S-10030

Zakres mostowo-drogowy zadania:

1. Budowa mostu objazdowego
2. Rozbiórka mostu istniejącego
3. Budowa nowego mostu o konstrukcji płytowo – ramowej, posadowionej na palach
4. Budowa murów oporowych w obrębie mostu
5. Przebudowa napowietrznej linii energetycznej
6. Przebudowa sieci teletechnicznej
7. Umocnienie skarp i koryta rzeki
8. Budowa kanalizacji deszczowej

Wartość projektu: ok 4,0 mln