PROJEKT 16

Projekt Nr 16

Nazwa zadania: Remont wiaduktu kolejowego w km 8,009 linii 171 D.G. Towarowa – Panewnik w torze Nr 1 nad drogą krajową DK 94 – projektuj i buduj

Inwestor: PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie

Kierownik budowy: Władysław Nowak

Parametry techniczne nowego obiektu:

Długość całkowita: 52,3 m
Rozpiętość przęsła: 51,2 m
Szerokość całkowita: 11,2 m
Kategoria linii: pierwszorzędna, zelektryfikowana
Przeszkoda: DK94
Konstrukcja: kratownica spawano – nitowana z jazdą dołem
Klasa obciążenia: K+2

Zakres mostowo-torowy zadania:

1. Wykonanie projektów wykonawczych w branżach: mostowa i kolejowa
2. Pozyskanie koniecznych uzgodnień oraz decyzji administracyjnych
3. Antykorozja konstrukcji stalowe
4. Wymiana mostownic wraz z częściowa wymianą „stołeczków”
5. Wymiana szyn na nowe 60E1 na długości obiektu i stref przejściowych
6. Wymiana odbojnic, blach przeciwwykolejnicowych i ppoż
7. Wymiana pomostów chodnikowych
8. Odbudowa stref przejściowych wraz z odwodnieniem
9. Regulacja toru w planie i profilu – na dojazdach

Wartość projektu: ok 1,2 mln