PROJEKT 15

Projekt Nr 15

Nazwa zadania: Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1503K Florynka – Izby  w km 12+424 na rzece Biała

Inwestor: Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach

Kierownik budowy: Władysław Nowak

Parametry techniczne nowego obiektu:

Długość całkowita: 34,27 m
Rozpiętość przęseł: 24,16 m
Szerokość całkowita: 11,2 m
Klasa drogi: powiatowa
Przeszkoda: rzeka Biała
Konstrukcja: płyta zespolona – belki prefabrykowane/beton
Klasa obciążenia: A wg PN-85/S-10030

Zakres mostowo-drogowy zadania:

1. Budowa mostu objazdowego
2. Rozbiórka istniejącego mostu
3. Wykonanie podpór posadowionych na fundamentach bezpośrednich
4. Budowa nowych przęseł zespolonych
5. Montaż wyposażenia mostu
6. Przebudowa dojazdów do obiektu – w istniejącym śladzie
7. Umocnienie rzeki koszami siatkowo – kamiennymi

Wartość projektu: ok 2,7 mln