PROJEKT 14

Projekt Nr 14

Nazwa zadania: Odbudowa dwóch mostów w ciągu drogi powiatowej 1503K Florynka – Izby: most na rzece Biała w km 9+620 oraz mostu na rzece Biała w km 10+983

Inwestor: Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach

Kierownik budowy: Władysław Nowak

Parametry techniczne nowych obiektów:

Długość całkowita: 37,25 i 37,27 m
Rozpiętość przęseł: 27,14 i 27,16 m
Szerokość całkowita: 11,2 i 11,2 m
Klasa drogi: powiatowa
Przeszkoda: rzeka Biała
Konstrukcja: płyta zespolona – belki prefabrykowane/beton
Klasa obciążenia: A wg PN-85/S-10030

Zakres mostowo-drogowy zadania:

1. Budowa mostów objazdowych
2. Rozbiórka istniejących mostów
3. Wykonanie podpór posadowionych na fundamentach bezpośrednich
4. Budowa nowych przęseł zespolonych
5. Montaż wyposażenia mostu
6. Przebudowa dojazdów do obiektu – w istniejącym śladzie
7. Umocnienie rzeki koszami siatkowo – kamiennymi

Wartość projektu: ok 6,5 mln