PROJEKT 13

Projekt Nr 13

Nazwa zadania: Przebudowa wiaduktu drogowego nad droga ekspresowa S1 w ciągu ul. Tuwima w Sosnowcu

Inwestor: GDDKiA Katowice

Kierownik budowy: Władysław Nowak

Parametry techniczne nowych obiektów:

Długość całkowita: 212,0 m
Rozpiętość teoretyczna: 201,6 m
Szerokość całkowita: 12,7 m
Klasa drogi: gminna
Przeszkoda: droga ekspresowa S1, tory kolejowe, rzeka Bobrek, droga gminna
Konstrukcja: płyta zespolona – belki prefabrykowane/beton
Klasa obciążenia: B wg PN-85/S-10030

Zakres mostowo-drogowy zadania:

1. Rozbiórka istniejącego wiaduktu
2. Rekonstrukcja i wzmocnienie podpór
3. Budowa nowych przęseł zespolonych
4. Montaż wyposażenia mostu
5. Przebudowa dojazdów do obiektu – w istniejącym śladzie
6. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej
7. Przebudowa kanalizacji teletechnicznej

Wartość projektu: ok 11,0 mln