PROJEKT 12

Projekt Nr 12

Nazwa zadania: Budowa nowego wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Orzegowskiej w Rudzie Śląskiej

Inwestor: Miasto Ruda Śląska

Kierownik budowy: Władysław Nowak

Parametry techniczne nowego obiektu:

Długość całkowita: 40,32 m
Rozpiętość teoretyczna: 26,2 m
Szerokość całkowita: 12,9 m
Klasa drogi: Z
Przeszkoda: tor kolejowy
Konstrukcja: płyta zespolona – belki prefabrykowane/beton
Klasa obciążenia: A

Zakres mostowo-drogowy zadania:

1. Budowa wiaduktu tymczasowego
2. Rozbiórka wiaduktu istniejącego – konstrukcja kratowa
3. Budowa nowych podpór na fundamentach pośrednich – pale wielkośrednicowe
4. Budowa nowego przęsła zespolonego
5. Montaż wyposażenia obiektu
6. Przebudowa dojazdów
7. Rozbiórka wiaduktu tymczasowego

Wartość projektu: ok 4,0 mln