PROJEKT 11

Projekt Nr 11

Nazwa zadania: Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 921, w miejsce rozebranego mostu wraz z remontem dojazdów

Inwestor: Kompania Węglowa S.A.

Kierownik budowy: Władysław Nowak

Parametry techniczne nowego obiektu:

Długość całkowita: 83,0 m
Rozpiętość teoretyczna: 80,0
Szerokość całkowita: 8,0 m
Kategoria drogi: wojewódzka G
Przeszkoda: rzeka Kłodnica
Konstrukcja: płytowo-belkowa – sprężona – wzmocniona łukiem stalowym
Klasa obciążenia: k+2

Zakres mostowo-drogowy zadania:

1. Fundamenty pośrednie – kolumny Jet-Grouting + komory z grodzic
2. Przyczółki jako słupy połączone ze sobą ścianą przechodzącą w skrzydła
3. Ustrój nośny – konstrukcja jednoprzęsłowa o schemacie belki wolnopodpartej wzmocnionej łukiem stalowym
4. Montaż wyposażenia obiektu
5. Przebudowa wodociągu fi 300 mm w technologii przewiertu sterowanego o długości
6. Przebudowa dojazdów do obiektu – w nowym śladzie
7. Rozbiórka podpór mostu tymczasowego MS 22

Wartość projektu: ok 16,0 mln