PROJEKT 10

Projekt Nr 10

Nazwa zadania: Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice – Opole w ciągu Al. Jana Nowak – Jeziorańskiego (DK-88) w Gliwicach

Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach

Kierownik budowy: Władysław Nowak

Parametry techniczne nowego obiektu:

Długość całkowita: 277,0 m
Rozpiętość teoretyczna: 27,0+30,0+30,0+30,0+36,0+30,0+30,0+27,0 m
Szerokość całkowita: 17,88 m
Klasa drogi: GP
Przeszkoda: tory główne nr 1 i 2 oraz tory dodatkowe nr 3 i 4 linii 137 + tor obsługujący port Gliwice
Konstrukcja: ruszt stalowy ze sprężoną żelbetową płytą pomostową – zespoloną z istniejącą konstrukcją stalową
Klasa obciążenia: A oraz pojazd specjalny STANAG 150

Zakres mostowo-drogowy zadania:

1. Rozbiórka wyposażenia i wyburzenie istniejącego pomostu
2. Wykonanie nowej płyty pomostowej, sprężonej, zespolonej z istniejącą konstrukcją stalową
3. Wzmocnienie konstrukcji stalowej poprzez sprężeniem zewnętrzne i montaż dodatkowych żeber
4. Antykorozja konstrukcji stalowej wiaduktu ( podpory i ruszt stalowy)
5. Montaż wyposażenia obiektu
6. Przebudowa dojazdów w istniejącym śladzie
7. Budowa oświetlenia na wiadukcie i dojazdach
8. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem przewiertu sterowanego pod torami PKP

Wartość projektu: ok 16,5 mln