Image Alt
REALIZACJA

Linia kolejowa nr 062 – stacja D.G. Strzemieszyce

Wartość kontraktu - 48,41 mln zł