Image Alt
REALIZACJA

Katowice Szopienice Płn.

Wartość kontraktu - 119,00 mln zł