Realizacja: Zawadzkie

Nazwa zadania: Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 426 na odcinku Piotrówka – Zawadzkie od km 0+188 do km 7+896.

 

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

 

Generalny Wykonawca: „DROG-BUD” Sp. z o.o.

 

Podwykonawca Kwalifikowany: Nowak-Mosty Sp. z o.o.

 

Zakres mostowy zadania:                          

  1. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w km 2+023,00 nad rzeką Mostki, rama monolityczna, Lt = 5,60 m, Lc = 11,40 m .

 

  1. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w km 2+420,50 nad rzeką Bziczka, rama monolityczna, Lt = 5,60 m, Lc = 11,40 m .

 

  1. Rozbiórka istniejących i budowa nowych przepustów z elementów prefabrykowanych skrzynkowych w km 1+073,00 1+722,00 6+602,00 , długość całkowita lc = 37,0 m.

 

 

Termin realizacji: 01.09.2016r. – w trakcie realizacji.

1a-Zawadzkie
2a-Zawadzkie
3a-Zawadzkie
5a-Zawadzkie
7a-Zawadzkie
Zawadzkie-19
Zawadzkie-17
Zawadzkie-16
Zawadzkie-14
Zawadzkie-12
Zawadzkie-10
Zawadzkie-8
Zawadzkie-6
Zawadzkie-4
Zawadzkie-2
4a-Zawadzkie
6a-Zawadzkie
8a-Zawadzkie
Zawadzkie-18
Zawadzkie-15
Zawadzkie-13
Zawadzkie-11
Zawadzkie-9
Zawadzkie-7
Zawadzkie-5
Zawadzkie-3
Zawadzkie-1