Realizacja: Wieliczka

Nazwa zadania: Kompleksowe wykonanie wiaduktu nad drogą krajową DK 94 wraz z wyposażeniem w zakresie km od 0+150 do 0+306

 

Inwestor: Leroy-Merlin Inwestycje Sp. z o.o.

 

Generalny Wykonawca:  Hochtief Polska S.A.

 

Podwykonawca Kwalifikowany: Nowak-Mosty Sp. z o.o.

 

Zakres mostowy zadania:

– wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu

– wykonanie pali wraz z wykonaniem próbnego obciążenia,

– kompleksowe wykonanie prac żelbetowych w zakresie podpór, konstrukcji nośnej, płyt przejściowych.

– wykonanie izolacji i odwodnienia

– montaż wyposażenia obiektu

– wykonanie nasypów z gruntu zbrojonego.

– próbne obciążenie obiektu.

 

Parametry techniczne obiektu:

 

Ustrój nośny belkowy, sprężony, połączony żebrami poprzecznymi , zespolonymi z żelbetową płytą pomostową

 

  • Długość całkowita    Lc = 71m
  • Rozpiętość teoretyczna    Lt = 55m
  • Długość całkowita ustroju niosącego    LCU = 57m
  • Kąt skosu obiektu   a1 = 100grad
  • Kąt skrzyżowania drogą krajową 94    ak = 67grad
  • Światło pionowe pod obiektem    5,60 m

Wiadukt zlokalizowany został w miejscowości Wieliczka nad drogą krajową DK 94

klasa obciążenia B wg PN-85/S-10030

 

Przeszkoda : DK 94

 

Termin realizacji: 16.07.2018 r. – 31.08.2019 r.

FILMY Z REALIZACJI


Etap 2 – Wykonanie wiaduktu nad drogą krajową DK 94

ZDJĘCIA Z REALIZACJI


1c-Wieliczka
3c-Wieliczka
1b-Wieliczka
3b-Wieliczka
4b-Wieliczka
6b-Wieliczka
1a-Wieliczka
2c-Wieliczka
4c-Wieliczka
2b-Wieliczka
5b-Wieliczka
7b-Wieliczka
1-Wieliczka