Realizacja: Warszawa

Nazwa zadania: Modernizacja wiaduktu kolejowego bocznicy Elektrowni Siekierki – projektuj i buduj.

 

Zamawiający: PGNiG Termika S.A.

 

Generalny Wykonawca: Nowak – Mosty Sp. z o.o.

 

„Modernizacja wiaduktu kolejowego bocznicy Elektrowni Siekierki nad ul. Kobylańska

w Warszawie”.

 

Parametry techniczne obiektu – wiadukt :

Konstrukcja: belka swobodnie podparta, dźwigarobeton, posadowienie pośrednie

Długość całkowita przęsła:  Lc = 13,60 m

Rozpiętość teoretyczna:      Lt = 13,0 m

Szerokość całkowita:           B = 5,50 m

Wysokość w świetle:                  4,74 m

Szerokość całkowita wraz ze skrzydłami : B = 39,14 m

Przeszkoda: ulica Kobylańska w Warszawie

 

Zakres zadania:                              

  1. Wykonanie Projektów Wykonawczych.
  2. Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń lub decyzji właściwych organów.
  3. Wprowadzenie organizacji ruchu kołowego.
  4. Zabezpieczenie urządzeń obcych.
  5. Demontaż toru.
  6. Rozbiórka istniejącego wiaduktu..
  7. Budowa nowego wiaduktu ( przyczółki, konstrukcja przęsła, wyposażenie ).
  8. Budowa toru z szyn S49 w systemie bezpodsypkowym ERS na obiekcie.

Obiekty inżynierski zlokalizowany jest w ciągu toru bocznicy EC Siekierki w km 27,596

nad ul. Kobylańską w Warszawie.

 

Termin realizacji:  02.01.2019r. – 20.12.2019r.

FILMY Z REALIZACJI


Etap 2 – Modernizacja wiaduktu kolejowego bocznicy Elektrowni Siekierki

ZDJĘCIA Z REALIZACJI


1c-Warszawa
3c-Warszawa
5c-Warszawa
7c-Warszawa
1b-Warszawa
2a-Warszawa
2c-Warszawa
4c-Warszawa
6c-Warszawa
1a-Warszawa
1-Warszawa