Realizacja: Ustrzyki Dolne

Nazwa zadania:  Remont mostu w ciągu DK 84 w m. Ustrzyki Dolne – buduj.

 

Zamawiający:  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie

 

Generalny Wykonawca: Nowak-Mosty Sp. z o.o.

 

Parametry techniczne obiektu:

Konstrukcja nośna dwuprzęsłowa, żelbetowa, monolityczna

Długość całkowita  Lc                   – 51,42

Rozpiętość  Lt                                – 17,41 + 19,08 m

Szerokość wiaduktu b                    – 13,70

Klasa obciążeń – B wg PN-85/S-10030

 

Przeszkoda: rzeka Jasień

 

Obiekt zlokalizowany jest w ciągu drogi krajowej nr 84 Sanok – Granica Państwa w km 40+380 w m. Ustrzyki Dolne.

 

Parametry techniczne drogi DW nr 977 :

Długość całkowita:                      0,102 km

Kategoria drogi:                           krajowa

Klasa drogi:                                       G

Kategoria ruchu:                            KR5

 

Zakres zadania:

– rozbiórka nawierzchni drogowych

– rozebranie beleczek podporęczowych wraz z wyposażeniem

– rozebranie betonu ochronnego izolacji

– wykonanie nadbetonu zespolonego z płytą przęsła

– iniekcja pęknięć

– reprofilacja powierzchni betonowych przęseł

– wykonanie torkretu na powierzchni przyczółków i skrzydeł

– wymiana wpustów i sączków

– wykonanie izolacji grubej i cienkiej

– wykonanie płyt przejściowych

– wykonanie nowych kap chodnikowych wraz z wyposażeniem

– montaż dylatacji modułowych

– wykonanie nowej nawierzchni na mości i dojazdach

 

Termin realizacji: 18.07.2018r.  – 11.12.2019r.  

 

1b-Ustrzyki_Dolne
2b-Ustrzyki_Dolne
3b-Ustrzyki_Dolne
4b-Ustrzyki_Dolne
1-Ustrzyki_Dolne
3-Ustrzyki_Dolne
1a-Ustrzyki_Dolne
2-Ustrzyki_Dolne
4-Ustrzyki_Dolne