• Pn - Pt 7:00 - 15:00
 • +48 728 950 457 , +48 503 963 730
 • Realizacja: Tychy

  Nazwa zadania:  Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w m. Tychy – obiekty inżynieryjne.

   

  Zamawiający:  Miasto Tychy – Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach.

   

  Generalny Wykonawca: Eurovia Polska S.A.

   

  Podwykonawca kwalifikowany: Nowak- Mosty Sp. z o.o.

   

  Zakres całości zadania :
  Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Toruńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach.

  Zakres mostowy zadania:
  – budowa wiaduktu drogowego WD-1
  – budowa przejścia podziemnego PPR-2
  – budowa przepustów drogowych  PDR 1 i PDR 3.2 – 3.5

  Parametry techniczne obiektów:
  WD1-  konstrukcja – 1 przęsłowa, wolnopodparta, belkowo-płytowa (belki prefabrykowane typu „T” zespolone z płytą pomostu)

  Długość całkowita Lc                       – 46,9 m
  Rozpiętość  Lt                             – 26,5 m
  Szerokość wiaduktu b                      – 2 x 11,5m
  Klasa obciążeń – A wg PN-85/S-10030
  Przeszkoda- łącznik rond w km 1+990,07
  PPR-2- konstrukcja- jednonawowa rama żelbetowa,  zamknięta
  Długość całkowita Lc                     – 25,90 m
  Skrajnia pozioma                           – 2,00 m
  Skrajnia pionowa                           – 2,50 m
  Klasa obciążeń – A wg PN-85/S-10030

  Obiekt ma na celu przeprowadzenie ruchu pieszego i rowerowego pod DK-44 w km 1+633,422
  PDR-1. – konstrukcja- jednonawowa rama żelbetowa,  zamknięta
  Długość całkowita Lc                      – 20,81  m
  Szerokość przepustu                        – 2,80 m
  Wysokość przepustu w świetle      – 1,50 m
  Szerokość przepustu w świetle      – 2,20 m
  Klasa obciążeń – A wg PN-85/S-10030

  Obiekt ma na celu przeprowadzenie cieku oraz umożliwienie migracji zwierząt i płazów na obszarze rozdzielonym DK-44 w km 0+576,670

  PDR-3.2. – konstrukcja- jednonawowa rama żelbetowa,  zamknięta
  Długość całkowita Lc                    – 17,56  m
  Szerokość przepustu                      – 2,60 m
  Wysokość przepustu w świetle    – 1,60 m
  Szerokość przepustu w świetle    – 1,00 m
  Klasa obciążeń – A wg PN-85/S-10030

  Obiekt ma na celu przeprowadzenie rowu melioracyjnego pod Łącznicą L1 w km 0+300,460

  PDR-3.3. – konstrukcja- jednonawowa rama żelbetowa,  zamknięta
  Długość całkowita Lc                    – 50,30  m
  Szerokość przepustu                      – 2,60 m
  Wysokość przepustu w świetle    – 1,60 m
  Szerokość przepustu w świetle    – 1,00 m
  Klasa obciążeń – A wg PN-85/S-10030

  Obiekt ma na celu przeprowadzenie rowu melioracyjnego pod DK-44 w km 1+935,00

  PDR-3.4. – konstrukcja- jednonawowa rama żelbetowa,  zamknięta
  Długość całkowita Lc                    – 22,43  m
  Szerokość przepustu                      – 2,60 m
  Wysokość przepustu w świetle    – 1,60 m
  Szerokość przepustu w świetle    – 1,00 m
  Klasa obciążeń – A wg PN-85/S-10030

  Obiekt ma na celu przeprowadzenie rowu melioracyjnego pod łącznicą L4 w km 0+097,280

  PDR-3.5. – konstrukcja- jednonawowa rama żelbetowa,  zamknięta

  Długość całkowita Lc                    – 13,78  m
  Szerokość przepustu                      – 1,60 m
  Wysokość przepustu w świetle    – 1,10 m
  Szerokość przepustu w świetle    – 1,00 m
  Klasa obciążeń – A wg PN-85/S-10030

  Obiekt ma na celu przeprowadzenie rowu melioracyjnego pod ul. Kościelną w km 0+166,900

   

  Termin realizacji: 23.07.18  – 07.09.2019r.                          .

  FILMY Z REALIZACJI


  Etap 2: Obiekty inżynieryjne w ramach budowy bezkolizyjnego węzła drogowego

  ZDJĘCIA Z REALIZACJI


  1b-Tychy
  3b-Tychy
  1a-Tychy
  1-Tychy
  2b-Tychy
  2a-Tychy
  2-Tychy