Realizacja: Tychy

Nazwa zadania:  Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w m. Tychy – obiekty inżynieryjne.

 

Zamawiający:  Miasto Tychy – Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach.

 

Generalny Wykonawca: Eurovia Polska S.A.

 

Podwykonawca kwalifikowany: Nowak- Mosty Sp. z o.o.

 

Zakres całości zadania :
Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Toruńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach.

Zakres mostowy zadania:
– budowa wiaduktu drogowego WD-1
– budowa przejścia podziemnego PPR-2
– budowa przepustów drogowych  PDR 1 i PDR 3.2 – 3.5

Parametry techniczne obiektów:
WD1-  konstrukcja – 1 przęsłowa, wolnopodparta, belkowo-płytowa (belki prefabrykowane typu „T” zespolone z płytą pomostu)

Długość całkowita Lc                       – 46,9 m
Rozpiętość  Lt                             – 26,5 m
Szerokość wiaduktu b                      – 2 x 11,5m
Klasa obciążeń – A wg PN-85/S-10030
Przeszkoda- łącznik rond w km 1+990,07
PPR-2- konstrukcja- jednonawowa rama żelbetowa,  zamknięta
Długość całkowita Lc                     – 25,90 m
Skrajnia pozioma                           – 2,00 m
Skrajnia pionowa                           – 2,50 m
Klasa obciążeń – A wg PN-85/S-10030

Obiekt ma na celu przeprowadzenie ruchu pieszego i rowerowego pod DK-44 w km 1+633,422
PDR-1. – konstrukcja- jednonawowa rama żelbetowa,  zamknięta
Długość całkowita Lc                      – 20,81  m
Szerokość przepustu                        – 2,80 m
Wysokość przepustu w świetle      – 1,50 m
Szerokość przepustu w świetle      – 2,20 m
Klasa obciążeń – A wg PN-85/S-10030

Obiekt ma na celu przeprowadzenie cieku oraz umożliwienie migracji zwierząt i płazów na obszarze rozdzielonym DK-44 w km 0+576,670

PDR-3.2. – konstrukcja- jednonawowa rama żelbetowa,  zamknięta
Długość całkowita Lc                    – 17,56  m
Szerokość przepustu                      – 2,60 m
Wysokość przepustu w świetle    – 1,60 m
Szerokość przepustu w świetle    – 1,00 m
Klasa obciążeń – A wg PN-85/S-10030

Obiekt ma na celu przeprowadzenie rowu melioracyjnego pod Łącznicą L1 w km 0+300,460

PDR-3.3. – konstrukcja- jednonawowa rama żelbetowa,  zamknięta
Długość całkowita Lc                    – 50,30  m
Szerokość przepustu                      – 2,60 m
Wysokość przepustu w świetle    – 1,60 m
Szerokość przepustu w świetle    – 1,00 m
Klasa obciążeń – A wg PN-85/S-10030

Obiekt ma na celu przeprowadzenie rowu melioracyjnego pod DK-44 w km 1+935,00

PDR-3.4. – konstrukcja- jednonawowa rama żelbetowa,  zamknięta
Długość całkowita Lc                    – 22,43  m
Szerokość przepustu                      – 2,60 m
Wysokość przepustu w świetle    – 1,60 m
Szerokość przepustu w świetle    – 1,00 m
Klasa obciążeń – A wg PN-85/S-10030

Obiekt ma na celu przeprowadzenie rowu melioracyjnego pod łącznicą L4 w km 0+097,280

PDR-3.5. – konstrukcja- jednonawowa rama żelbetowa,  zamknięta

Długość całkowita Lc                    – 13,78  m
Szerokość przepustu                      – 1,60 m
Wysokość przepustu w świetle    – 1,10 m
Szerokość przepustu w świetle    – 1,00 m
Klasa obciążeń – A wg PN-85/S-10030

Obiekt ma na celu przeprowadzenie rowu melioracyjnego pod ul. Kościelną w km 0+166,900

 

Termin realizacji: 23.07.18  – 07.09.2019r.                          .

FILMY Z REALIZACJI


Etap 2: Obiekty inżynieryjne w ramach budowy bezkolizyjnego węzła drogowego

ZDJĘCIA Z REALIZACJI


1a-Tychy
1-Tychy
2a-Tychy
2-Tychy